1. انواع مختلف قلمکار و موارد استفاده آنها

  انواع مختلف قلمکار و موارد استفاده آنها
  از زمان پایتختی اصفهان در دورهی صفویه تا به امروز، محصولات مختلف قلمکار موارد مصرفی گوناگونی داشت، اما متاسفانه در حال حاضر، تولید بسیاری از آنها منسوخ شده است. در اینجا ذکر آنها برای مزید آشنایی آمده است: یکی از این تولیدات «دلگه» است که در اندازه های معینی برای مصرف لباس زنانه و مردانه...
  ادامه مطلب
 2. نقش‌های قلمکارسازی

  نقش‌های قلمکارسازی
  بین نقشهای مربوط به قلمکار، قالی، کاشی، همچنین تا اندازه ای گچبری و کنده کاری روی چوب، وجه تشابه بسیاری وجود دارد، که این تشابه مؤید آن است که طراحان نقشهای قلمکار، قالی، کاشی و همچنین اغلب نقش سازان کنده کاری چوب، منبت کاری و گچبری، با استفاده از طرحها و نقشهایی که در هنرهای سنتی مذکور به کار می رف...
  ادامه مطلب
 3. قلمکار جیگرنات

  قلمکار جیگرنات
  در قدیم، قلمکارهای جیگرنات، بیشتر برای تهیهی لباس زنان ایلات و روستاهای ایران تهیه می شد؛ علت این امر سادگی و ارزانی مراحل تولید آن بوده است؛ چه این نوع محصولات بیشتر با پارچه های کم ارزش تهیه می شد و مراحل تولید پیچیده و مشکلی نیز نداشت، از این نظر، قیمت آن در حد توانایی مالی اکثریت مردم بود؛ وجود ...
  ادامه مطلب
 4. طرز تهیۀ قلمکار زر و اکلیلی

  طرز تهیۀ قلمکار زر و اکلیلی
  قلمکار زر یا اکلیلی نیز، یکی از انواع مختلف قلمکار است که به طور عمده در قدیم تهیه و تولید می شد. این نوع محصول، به علت مشکل بودن عملیات تولید، متأسفانه در حال حاضر تهیه نمی شود و باقیمانده ی محصولات قدیمی نیز به ندرت یافت می شود. برای تهیه ی قلمکارهای زر یا اکلیلی معمولا بعد از آنکه چهار رنگ اصلی ی...
  ادامه مطلب
 5. طرز تهیۀ قلمکار خمره‌ای و فرمول رنگ‌های آن

  طرز تهیۀ قلمکار خمره‌ای و فرمول رنگ‌های آن
  برای تهیه قلمکار خمره ای، در قدیم پارچه های معروف به «خروسی» را که همان چلوارهای عریض بود، انتخاب می کردند و چند طاقه را با هم بهرودخانه می بردند و مدت ۲۴ ساعت پارچه ها را در آب زاینده رود، به حالت سکون، قرار می دادند تا خیسانده شوند؛ بعد از سپری شدن مدت مذکور آنها را از آب بیرون می آورد...
  ادامه مطلب
 6. رنگرزی و ثابت کردن رنگ‌های طبیعی در قلمکار

   رنگرزی و ثابت کردن رنگ‌های طبیعی در قلمکار
  پس از خارج کردن پارچه ها از دیگ بخار، پارچه ها راهی حاشیه ی زاینده رود می شود تا در کارگاه های رنگرزی توسط گازرها داخل حوضچه های آب قرار گیرد. این عمل را «جُولی شوری» می نامند که به مدت یک ساعت انجام می گیرد تا مواد زاید و غلظت دهنده ی کتیرا از پارچه جدا و آماده ی رنگرزی شود. پارچه های ...
  ادامه مطلب
 7. گازری و آب دادن پارچه های قلمکار

  گازری و آب دادن پارچه های قلمکار
   گازری حرفه ای است سنتی و بسیار قدیمی که با قاطعیت می توان گفت از دورۀ صفویه و در رابطه با قلمکارسازی مطرح بوده است. میرزا حسین تحویلدار می نویسد: «جماعت گازر، جمعی هستند از کارگرهای گازرخانه در خود شهر اصفهان که یک کارخانه دارند با عملۀ زیاد؛ قدک سفید میکنند و جمعی دیگر هستند. عملۀ چیت ...
  ادامه مطلب
 8. انجام عملیات چاپ قلمکار

  انجام عملیات چاپ قلمکار
  چاپ رنگ مشکی چاپ رنگ مشکی که اصطلاحاً «رنگ سیاه» نامیده می شود، باید توسط استادانی انجام شود که از مهارت بالایی برخوردارند. چون طراحی روی پارچه را آنها انجام می دهند، با قالب های مخصوص اندازۀ طرح بندی را آغاز می کنند و به اصطلاح طراحان، سیاه قلم کار را انجام می دهند. نقش مواد متشکلۀ رنگ...
  ادامه مطلب
 9. چگونگی تولید قلمکار

  چگونگی تولید قلمکار
  تهیۀ پارچه در دورۀ صفویه، برای تولید نقاشی قلمکار و پارچۀ چاپ قلمکار از پارچه های پنبه ای و گاه ابریشمی استفاده می کردند. در واقع کرباس، کتان، متقال و حریر از پارچه هایی بودند که قلمکار و قلمکارسازی بر روی آنها انجام می شد، ولی در حال حاضر به طور عمده از پارچۀ پنبه ای ۲۰ دولای صددرصد خالص استفاده م...
  ادامه مطلب
 10. آشنایی با ابزار و وسایل کار قلمکارسازی

   آشنایی با ابزار و وسایل کار قلمکارسازی
  قلمکارسازی یا هنر قلمکاری روی پارچه از دیرباز در ایران مرسوم بوده و رو میزی های فراوانی در شهرهایی مثل اصفهان و یزد با این هنر زیبا ساخته و فروخته می شوند. مهمترین ابزار و وسایل کار این هنر کهن فارسی عبارت اند از: 1- تخته عبارت است از میز کوتاهی که سطح آن از تختۀ مسطحی به طول 03/1 تا ۲ متر و عرض ...
  ادامه مطلب
صفحه: