1. تاریخ ظهور هنر نقاشی (بخش دوم)

  تاریخ ظهور هنر نقاشی (بخش دوم)
  در بخش قبل در مورد هنر نگارگری و تاریخچه آن در زمان‌های اشکانی، هخامنشی، حمله مغول‌ها به ایران و … صحبت کردیم. در این بخش نیز به ادامه آن مبحث در راستای کشف هنر نقاشی و نگارگری در آن زمان خواهیم پرداخت. دو کتاب مصور ارزشمند از زمان سلطنت بایسنقر باقی مانده است. یکی، "کلیله و دمنه" ...
  ادامه مطلب
 2. تاریخ ظهور هنر نقاشی (بخش اول)

  تاریخ ظهور هنر نقاشی (بخش اول)
  تاریخ هنر نقاشی در ایران به چندین هزار سال پیش باز می‌گردد. به طوری که در استان لرستان، تصاویر نقاشی شده بسیاری از حیوانات و صحنه‌های شکار کشف شده است. نقاشی‌های کشف شده توسط دبلیو سمنر، در ارتفاعات مالیان بر روی دیوارهای ساختمان‌ها، در استان فارس، متعلق به 5000 سال پیش می‌ب...
  ادامه مطلب
 3. شرح میرزا محمد حیدر دوغلات دربارهٔ نگارگران مکتب هرات

  شرح میرزا محمد حیدر دوغلات دربارهٔ نگارگران مکتب هرات
  مقالهٔ زیر که از سر توماس آرنولد فقید است، از مجلد پنجم، قسمت چهارم (۱۹۳۰) بولتن آموزشگاه مطالعات شرقی در مؤسسه لندن (Bulletin of the School of Oriental Studies, London Institution)، با اجازهٔ محبت‌آمیز ویراستار آن، سرا. دنیسون راس چاپ شده است. ارزش آن آشکار است، و در متن کتاب حاضر اغلب به آن ا...
  ادامه مطلب
 4. شرح مختصری دربارهٔ هنرمندان نگارگری (بخش سوم)

  شرح مختصری دربارهٔ هنرمندان نگارگری (بخش سوم)
  دیگر، شاگرد خلف سيد مشاراليه افضل المتأخرين في فن التصوير، قدوة المتقدمين في التذهيب و التحرير، نادرالعصر، استاد کمال الدین بهزاد است و تعریف و توصیف مومی‌الیه بر قوم قلم عجایب او، در این مرقع ظاهر است و به شرف ملازمت کتابخانه عطارد آشیانه اعلی حضرت سکندر حشمت جم جاه دین پناه... السلطان ابوالمظ...
  ادامه مطلب
 5. شرح مختصری دربارهٔ هنرمندان نگارگری (بخش چهارم)

  شرح مختصری دربارهٔ هنرمندان نگارگری (بخش چهارم)
  مقدمهٔ مذکور را باید یکی از دو سه منبع عمدهٔ اولیه تاریخ نگارگری ایرانی دانست؛ زیرا در زمانی نوشته شده که مکتب بزرگ نگارگری ایرانی هنوز رو به نشوونما داشت و کتابخانه‌های شاهزادگان صفوی نیز بی‌شک غنی بودند. چشم‌انداز تکامل منظم نگارگری در ایران، از دوره ایلخانیان تا زمان نویسندهٔ مقدمه...
  ادامه مطلب
 6. شرح مختصری دربارهٔ هنرمندان نگارگری (بخش دوم)

  شرح مختصری دربارهٔ هنرمندان نگارگری (بخش دوم)
  دیگر از شاگردان سرآمد خواجه عبدالحی، پیر احمد باغ شمالی است که در زمان خود نادر بود و کسی دیگر در این شیوه بر وی تفوقی نمی‌توانست نمود. سنهٔ عمرش به ۵۰ سالگی بود که ودیعت حیات سپرد. او حضرت بایسنقر میرزا، استاد سیدی احمد نقاش و خواجه على مصور و استاد قوام الدین مجلد تبریزی را از تبریز آورده فرم...
  ادامه مطلب
 7. نگاهی به هنر نگارگری ایرانی (بخش پنجم)

  نگاهی به هنر نگارگری ایرانی (بخش پنجم)
  یکی از نفیس‌ترین و مشهورترین طرح‌های ایرانی، طرح «شتر با ساربان» مربوط به اوایل قرن شانزدهم است که آقای فیلیپ هوفر (Philip Hofer) به نمایشگاه امانت داده بود. در این طرح، خطوط زیبا و طراحی پرحالت در تعادل کاملند. این طرح، که در نوع خودش شاهکار به شمار می‌آید، بارها در کتاب&...
  ادامه مطلب
 8. نگاهی به هنر نگارگری ایرانی (بخش ششم)

  نگاهی به هنر نگارگری ایرانی (بخش ششم)
  قومی که هنری بس شکوفا به وجود می‌آورد، باید غریزه و نبوغی از آن خود داشته باشد؛ هنرش نمی‌تواند فقط تلفیقی از عناصر برگرفته از اقوام دیگر باشد؛ باید، هم چگونگی جذب این عناصر و هم نحوه تلفیق آنها را در شیوه بیان ویژه خود بلد بوده باشد. از این رو، می‌بایست فرض را بر وجود نبوغ اصیلی در ای...
  ادامه مطلب
 9. شرح مختصری دربارهٔ هنرمندان نگارگری (بخش اول)

  شرح مختصری دربارهٔ هنرمندان نگارگری (بخش اول)
  شرح دوست محمد شامل نوزده مقاله ای است که مقدمه مرقع بهرام میرزا در کتابخانهٔ توپقاپوسرای را تشکیل می‌دهد. گویا این مقدمه را نخستین بار، محقق ترک، دکتر محمت آقا - اوغلو، مورد توجه قرار داده و اکنون در صدد انتشار آن است. آنچه در زیر می‌آید، فقط خلاصه‌ای از مهم‌ترین مطالب آن است. ع...
  ادامه مطلب
 10. نگاهی به هنر نگارگری ایرانی (بخش دوم)

  نگاهی به هنر نگارگری ایرانی (بخش دوم)
  نگارگری ایرانی حتی بیش از این، با نگارگری چینی متفاوت است. این تفاوت‌ها تا حدی به علت اختلاف نحوۀ تفکر و جهان‌بینی و تا اندازه‌ای نیز به سبب تفاوت مواد مصرفی نگارگری و کاربردشان است. در ایران و چین، خط خوش را بیش از نگارگری زیبا ارج می‌گذاشتند. این نکته، به خصوص در مورد ایران، ک...
  ادامه مطلب
صفحه: