1. ویژگی‌های مکتب شیراز در دوره آل مظفر

  ویژگی‌های مکتب شیراز در دوره آل مظفر
  با اینکه نسخه‌های معدودی از کتاب‌آرایی دوره آل مظفر باقیمانده، اما این نسخه‌ها نشان دهنده تحول بنیادی در کتاب‌آرایی این دوره است. می‌توان گفت که تصویرگری نسخه‌ها در این دوره تا حدود زیادی به کتاب‌آرایی دوره آل جلایر در تبریز نزدیک شده است. آیا دلیل این تحول را بای...
  ادامه مطلب
 2. نقش ادبیات عرفانی در نقاشی گل و مرغ دورۀ قاجار (بخش دوم)

  نقش ادبیات عرفانی در نقاشی گل و مرغ دورۀ قاجار (بخش دوم)
  شاعران دوره ی بازگشت، کمتر توفیق مضمون سازی و نوآوری به دست آورده اند؛ اما در جای خود، خدمت بزرگی به حفظ زبان و ادبیات کهن ایران و زنده نگاه داشتن خاطره ی سرایندگان قدیم انجام داده اند و توانسته اند زبان فارسی را از سستی و کاستی برهانند . پس ارتباط نقاشی گل ومرغ و ادبیات را باید در آثار شاعران قرن پ...
  ادامه مطلب
 3. نقش ادبیات عرفانی در نقاشی گل و مرغ دورۀ قاجار (بخش اول)

  نقش ادبیات عرفانی در نقاشی گل و مرغ دورۀ قاجار (بخش اول)
  شیوه ی نقاشی گل و مرغ از اواخر دوره ی صفوی نمود یافت و در دوره ی قاجار به اوج رسید. در نقاشی گل و مرغ، انواع گلها از جمله زنبق، گل محمدی، رز و... به تصویر درمی آید و پرندگان گوناگون در کنار گل ها با آرامش خاصی قرار می گیرند. در ادبیات عرفانی ادوار گذشته معمولاً وصف حال پرندگان و گلها در اشعار عرفان...
  ادامه مطلب
 4. هنرپروان و گرایش های فرهنگی و هنری در گذشته

  هنرپروان و گرایش های فرهنگی و هنری در گذشته
  در این مطلب در مورد هنرمندان و هنرپروران و همچنین گرایش های فرهنگی و هنری بحث خواهیم کرد: الف) شاه شجاع به نوشته محمود کتبی، شاه شجاع در ۲۲ جمادی الاخر ۷۳۳ چشم به جهان گشود (۱۳۶۴، ۳۸). امیر مبارزالدین محمد مظفری پنج پسر داشت: شاه شجاع، شاه مظفر، شاه محمود، سلطان احمد و ابویزید. شاه مظفر در حیات پ...
  ادامه مطلب
 5. رقم مسجع از نقاشی گل و مرغ ایرانی (بخش دوم)

  رقم مسجع از نقاشی گل و مرغ ایرانی (بخش دوم)
  خواجه حسین بن خواجه شرف الدین عبدالحق اردبیلی معروف به الهی و ملقب به کمال الدین متوفی ۹۵۰ قمری، در شرح گلشن راز شیخ محمود شبستری می نویسد: «چون انانیت در او به کمالی ظهور شتافت، حکمت تکلیف که اظهار نیستی است، به ظهور عجز اغیار و اضطرار به عبادت و تعظیم پروردگار ظهور می یابد و چون به مرتبهی ف...
  ادامه مطلب
 6. کلیات گرایش‌های فرهنگی و هنری

  کلیات گرایش‌های فرهنگی و هنری
  با روی کار آمدن امیر مبارزالدين محمد و در اختیار گرفتن قدرت در منطقه فارس و کرمان و یزد و اصفهان و سواحل ایران سیاست ایرانگرایی اینجویان از این مناطق رخت بر بست و به جای آن نوعی سیاست مذهبی اسلامی - ایرانی پیگیری شد. البته گفتنی است که اینجویان هم سیاست مذهبی را فراموش نکرده بودند و به هر حال همبست...
  ادامه مطلب
 7. مکتب شیراز در دوره آل مظفر از نظر سیاسی

  مکتب شیراز در دوره آل مظفر از نظر سیاسی
  در این مطلب در مورد مکتب شیراز در دوره آل مظفر توضیحاتی خواهیم داد: ۱. درآمد جد اعلای مظفریان امیر غیاث‌الدین حاجی از مردم خواف خراسان بود و پیشینیان امیر حاجی هم، طبق تصریح منابع، از اعرابی بودند که در صدر اسلام وارد ایران شدند و در خراسان مسکن گزیدند. امیر حاجی در روزگار هجوم مغولان از خراس...
  ادامه مطلب
 8. رقم مسجع از نقاشی گل ومرغ ایرانی (بخش اول)

  رقم مسجع از نقاشی گل ومرغ ایرانی (بخش اول)
  در طول تاریخ هنر نگارگری ایرانی، هنرمندان نگاره ساز، به خصوص هنرمندان گل ومرغ ساز، باتوجه به نوع نگاه و جهان بینی خود، هیچ گاه خود را مقید به امضای اثر هنری نمی دانستند. این نکته دست مایهی پژوهشی شد تا به این پرسش مهم پاسخ دهد که چرا این هنرمندان از امضای اثر خود دوری جسته و از سجع و رقم مسجع بهره م...
  ادامه مطلب
 9. ویژگی‌ها و بازمانده‌های مکتب شیراز دوره آل اینجو (بخش دوم)

  ویژگی‌ها و بازمانده‌های مکتب شیراز دوره آل اینجو (بخش دوم)
  در مطلب قبل ما در مورد ویژگی ها و همچنین بازمانده های مکتب شیراز در دوره آل اینجو بحث کردیم. در این مطلب نیز به ادامه بازمانده ها می پردازیم: (۵) کلیله و دمنه ۷۳۳ ه.ق این کلیله و دمنه در سال ۷۳۳ ه. ق در شیراز کتابت شده و کاتب آن یحیی بن محمد بن يحيى الدودی است که پیش‌تر در سال ۷۰۸ ه. ق کیمیا...
  ادامه مطلب
 10. ویژگی‌ها و بازمانده‌های مکتب شیراز دوره آل اینجو (بخش اول)

  ویژگی‌ها و بازمانده‌های مکتب شیراز دوره آل اینجو (بخش اول)
  در این مطلب در مورد ویژگی ها و آثار به جا مانده از مکتب شیراز در دوره آل اینجو بحث خواهیم کرد: ١. ویژگی‌ها مكتب نگارگری شیراز در دوره آل اینجو ترکیب‌‌بندی‌های جدید و رنگبندی‌های شاخص و کاربست طلا را در این رنگبندی‌ها تجربه کرد. سچوکین هنرپژوه فرانسوی روسی الاصل، معتقد...
  ادامه مطلب
صفحه: