1. نفود شیوه‌های اروپایی در نگارگری ایرانی

  نفود شیوه‌های اروپایی در نگارگری ایرانی
  کناره گیری شاه سلطان حسین از سلطنت، یک دوره بی ثباتی و تجزیه را در پی داشت که تنها با فروپاشی حکومت ایلخانان قابل قیاس است. هر چند افاغنه بخش هایی از ایران را زیر سلطه خود داشتند، ولی دودمان صفوی را به کلی از میان نبردند، بنابراین در سال ۱۱۳۵ ه. ق. یکی از شاهزادگان صفوی با عنوان شاه طهماسب دوم در ما...
  ادامه مطلب
 2. رکود هنر نگارگری در زمان آخرین پادشاه صفوی (بخش دوم)

  رکود هنر نگارگری در زمان آخرین پادشاه صفوی (بخش دوم)
  تا اواسط قرن دوازدهم ه . (هفدهم میلادی) دادوستد با اروپا کاملا استوار شده و اروپاییان از هر طبقه و قشری، خود الگوها و طرح هایی از نباتات که مورد توجه اروپاییان بود، برای بافنده های ایرانی به همراه می آوردند. در نتیجه، اگرچه ممکن است طرح آب مرکبی قهوه ای شفیع با یک پرنده روی شاخه خشکی آغاز شده باشد، ...
  ادامه مطلب
 3. رکود هنر نگارگری در زمان آخرین پادشاه صفوی (بخش اول)

  رکود هنر نگارگری در زمان آخرین پادشاه صفوی (بخش اول)
  شاه عباس اول و رضا عباسی، هر دو به گونه ای میراث مشترکی به جا گذاشتند. نظام حکومتی و سرحدات مرزی زمان شاه عباس که با وجود ضعف برخی از جانشینانش، همچنان دست نخورده ماند. به همین روال در آغاز پیروان رضا عباسی، از شیوهٔ وی پیروی کردند. در حقیقت ویژگی های سبک صفوی در سدهٔ یازدهم هجری توسط معیارهایی که ا...
  ادامه مطلب
 4. نگارگری ایرانی در دوره شاه عباس اول

  نگارگری ایرانی در دوره شاه عباس اول
  خزانه تهی، دسیسه های نیروی قزلباش، تجاوز عثمانی ها در غرب و تهدید ازبک ها در شرق، میراثی بود که در سال ۹۹۵ ه. ق. به شاه عباس اول رسید. شاه جوان با سرعت و عزمی استوار به مقابله با این مشکلات پرداخت. ابتدا دستور سرکوب تعدادی از نیروهای قزلباش را که تلاش داشتند تا وزیر اول او – مرشد قلی خان- را ب...
  ادامه مطلب
 5. نگارگری در زمان شاه اسماعیل و سلطان محمد خدابنده

  نگارگری در زمان شاه اسماعیل و سلطان محمد خدابنده
  در سال ۹۸۳ ه. ق. اسماعیل دوم به جای پدرش شاه طهماسب، به تخت سلطنت نشست. اسماعیل به لحاظ سرپیچی از دستورات پدر مدت بیست سال را در زندان سپری کرده بود و تنها پس از فوت وی بود که از زندان رهایی یافت. مدت طولانی باز داشت، اسماعیل را برای فرمانروایی آماده نساخته بود و دورهٔ کوتاه سلطنت وی همراه با خشونت ...
  ادامه مطلب
 6. نقش نخستین فرمانروایان دودمان صفوی در هنر نگارگری

  نقش نخستین فرمانروایان دودمان صفوی در هنر نگارگری
  با مرگ سلطان حسین بایقرا در سی و ششمین سال سلطنتش در سال ۹۱۱ ه.، نیروهای جدیدی در شرق و غرب قلمرو تیموریان به پا خاستند. از فراز رودخانه سیر دریا، در قزاقستان، نیروهای ازبک به رهبری محمد شیبانی خان به آرامی به سمت هرات عزیمت نموده و در سال ۹۱۲، اندکی بعد از فوت سلطان حسین، آنجا را به تصرف درآوردند. ...
  ادامه مطلب
 7. نگاهی نهایی به مکتب نگارگری شیراز

  نگاهی نهایی به مکتب نگارگری شیراز
  مکتب نگارگری شیراز را باید سرآمد مکتب‌های نگارگری ایران دانست، منطقه فارس در دوران پیش از اسلام سرشار از رشد و پویش بود. حضور عیلامیان و هخامنشیان و بعدها ساسانیان در این سرزمین سنتهایی را پرورش داد که سده‌های متوالی تداوم پیدا کرد. این منطقه به سبب قرار گرفتن بر سر راه تجاری اقیانوس هند، ...
  ادامه مطلب
 8. نسخه‌های بازمانده از مکتب شیراز در دوره تیموریان (بخش سوم)

  نسخه‌های بازمانده از مکتب شیراز در دوره تیموریان (بخش سوم)
  در دو مطلب قبل در مورد نسخه های بازمانده از مکتب شیراز در دوره تیموریان بحث کردیم. در این مطلب نیز به ادامه آن موضوع می پردازیم. 12. گلچین منظوم ابراهيم سلطان این گلچین که امروزه در موزه دولتی برلین محفوظ است، در سال ۸۲۳ ه. ق در شیراز برای بایسنقر میرزا کتابت شده است. کاتب آن محمود الكاتب الحسینی ...
  ادامه مطلب
 9. نسخه‌های بازمانده از مکتب شیراز در دوره تیموریان (بخش دوم)

  نسخه‌های بازمانده از مکتب شیراز در دوره تیموریان (بخش دوم)
  در مطلب قبل در مورد نسخه های بازمانده از مکتب شیراز در دوره تیموریان صحبت کردیم. در این مطلب نیز به ادامه آن موضوع می پردازیم. 3. گلچین اشعار ۸۱۰ ه. ق این گلچین در ۱۹ ربیع الثانی ۸۱۰ در یزد کتاب‌آرایی شد و در بردارنده ۲۸۹ صفحه با ۱۴ نگاره و قطع صفحات آن ۱۸×۲۶ سانتی‌متر است. این گلچ...
  ادامه مطلب
 10. نسخه‌های بازمانده از مکتب شیراز در دوره تیموریان (بخش اول)

  نسخه‌های بازمانده از مکتب شیراز در دوره تیموریان (بخش اول)
  نسخه‌های بازمانده از دوره اسکندر سلطان و ابراهیم سلطان بیان‌کننده جهت‌گیری‌های هنری و اجتماعی این شاهزادگان تیموری است. اسکندر سلطان به علم نجوم و طب علاقه‌ای ویژه داشت. از این رو نسخه‌هایی از این علوم را برای کتاب‌آرایی مورد حمایت قرار داد. گلچین‌های علمی و ا...
  ادامه مطلب
صفحه: