1. نگارگری در دورهٔ شاه عباس و جانشینان او (بخش اول)

  نگارگری در دورهٔ شاه عباس و جانشینان او (بخش اول)
  سر جان ملکم به هنگام دیدار خود از ایران در سال ۱۸۰۰م، دریافت که اسامی تقریباً همهٔ پادشاهان صفوی، به جز شاه عباس فراموش شده است. این فرستاده انگلیسی از تمام بناهای بزرگ، ضرب‌المثل‌ها، اعمال آزادی خواهانه، و دلاوری‌های جنگی کاملاً بیزار شد. باری، شاید ذکر نام و تاریخ پادشاهان قرن هفدهم...
  ادامه مطلب
 2. نگارگری در دورهٔ شاه عباس و جانشینان او (بخش دوم)

  نگارگری در دورهٔ شاه عباس و جانشینان او (بخش دوم)
  باری، اگر تکنیک نگارگری، به تدریج غربی می‌شد موضوعات نگارگری با شتاب بیشتری می‌رفت تا از هنر اروپایی تأثیر پذیرد. تعدادی آثار اصل که از نقاشی‌های اروپایی تقلید و اقتباس شده، بر جای مانده‌اند (رک: انواع پوشاک، کلاه و سگ‌های دست‌آموز اروپایی در تصاویر پیش از سال ۱۶۳۰م دید...
  ادامه مطلب
 3. نگارگری در دورهٔ شاه عباس و جانشینان او (بخش سوم)

  نگارگری در دورهٔ شاه عباس و جانشینان او (بخش سوم)
  در اثری از معین این اثر مردی حدود ۶۰- ۶۵ ساله با عینک را نشان می‌دهد که چهره جوانی تنگ شراب به دست در پوششی اروپایی را می‌کشد) (دوست رضا عباسی) تاریخ وفات او ذکر شده است. نسخه دیگری از این نگاره در نمایشگاه برلینگتن هاوس نشان داده شد، که تاریخ وفات ۱۰۴۴ق/ ۱۶۳۵م در آن نوشته شده است. برخی از...
  ادامه مطلب
 4. نگارگری در دورهٔ شاه عباس و جانشینان او (بخش چهارم)

  نگارگری در دورهٔ شاه عباس و جانشینان او (بخش چهارم)
  اوج شکوفایی هنر افضل در اوایل سلطنت شاه عباس دوم بود، در حالی که محمدیوسف، که او را باید از نگارگر پیش‌تر به نام میریوسف متفاوت دانست، در دهه ۱۶۵۰م نگارگری می‌کرد. مشکل بتوان او را استاد بزرگی دانست. محمد قاسم در گنجینه بریتانیا طرحی از یک مرد زانوزده موجود است که این امضا را دارد: مشق مح...
  ادامه مطلب
 5. هنر نگارگری در اوایل دوره صفویه (بخش اول)

  هنر نگارگری در اوایل دوره صفویه (بخش اول)
  هرات در سال ۱۵۰۷م با حمله شیبک خان ازبک سقوط کرد. خود او نیز سه سال بعد، در جنگ مرو به دست شاه اسماعیل ۲۳ ساله، شکست خورد و به قتل رسید. اسماعیل که قبلاً، در ابتدای قرن شانزدهم، ترکمانان آق‌قویونلو را تارومار کرده بود، اکنون با این پیروزی بیشتر، موقعیت خود را در امپراتوری خویش استحکام بخشید. بع...
  ادامه مطلب
 6. هنر نگارگری در اوایل دوره صفویه (بخش دوم)

  هنر نگارگری در اوایل دوره صفویه (بخش دوم)
  در دوره حکومت بعدی نیز، هنرمندان همچنان از حمایت پادشاه بهره‌مند بودند. این امر نتایجی عالی به بار آورد؛ زیرا پس از آنکه تهماسب ده ساله در سال ۱۵۲۴م به جای پدر بر تخت شاهی نشست، نوشته‌اند که سلطان محمد، نگارگر بزرگ، به او نگارگری آموخت، به طوری که تهماسب در تذهیب سرلوح‌ها مهارت فراوان...
  ادامه مطلب
 7. هنر نگارگری در اوایل دوره صفویه (بخش سوم)

  هنر نگارگری در اوایل دوره صفویه (بخش سوم)
  در گنجينهٔ لوور یک طرح نیمه‌رنگی هست که شاه تهماسب جوان را بر سکویی روی درخت چنار، در حال نگاه به پایین، و رعایا و ملازمانشان را ایستاده نشان می‌دهد. در طرف چپ تصویر بر نردبانی که شاه از آن بالا آمده، این عبارت با خطی بسیار ریز نوشته شده است: پیر غلام بهزاد («بندهٔ پیر بهزاد»)،...
  ادامه مطلب
 8. هنر نگارگری در اوایل دوره صفویه (بخش چهارم)

  هنر نگارگری در اوایل دوره صفویه (بخش چهارم)
  استاد مسلم طراحی قلمی، محمدی، پسر و شاگرد سلطان محمد بود به نظر می‌رسد که او تأثیراتی از شیوه پدر پذیرفته باشد، که طرح‌هایش عموماً دارای ته‌رنگ خفیفی هستند. از او تا حدی بهتر از اکثر نگارگران آن زمان، سخن رفته است؛ زیرا وی سبکی اصیل و دلنشین دارد و آثارش از جسارت و طنز سرزنده‌ای ...
  ادامه مطلب
 9. نگارگری در زمان بهزاد و نگارگران هم‌عصر او (بخش اول)

  نگارگری در زمان بهزاد و نگارگران هم‌عصر او (بخش اول)
  به‌رغم تلاش‌های موفقیت‌آمیز شاهرخ در جهت یکپارچگی و انسجام ایران، بعد از مرگش به سال ۱۴۰ق/۱۴۴۷م، امپراتوری ایران دچار تجزیه شد؛ اولاد و اعقاب متعدد تیمور به نبردهای پیاپی با یکدیگر برخاستند و به سبب اختلاف میان آنان، قدرت‌های دیگر توانستند به جولان در ایران بپردازند. این قدرت&zwn...
  ادامه مطلب
 10. نگارگری در زمان بهزاد و نگارگران هم‌عصر او (بخش دوم)

  نگارگری در زمان بهزاد و نگارگران هم‌عصر او (بخش دوم)
  کمال‌الدین بهزاد، نامدارترین نگارگر دنیای اسلام، در دوره شکل‌گیری هنرش بایستی به این گروه برجسته تعلق داشته باشد (بهزاد که در سال ۱۵۳۵ یا ۱۵۳۶م وفات یافت، نبایستی در سال ۱۴۷۷م چندان هم پیر بوده باشد.). سبک جدید نگارگری نیز، که با نام بهزاد همراه است و در اواخر قرن پانزدهم به تدریج ظهور کرد...
  ادامه مطلب
صفحه: