1. پیشینۀ نقاشی‌های ‌غار دوشه در ایران

  پیشینۀ نقاشی‌های ‌غار دوشه در ایران
  انسان از گذشته‌های ‌بسیار دور همزمان با کشف آتش و شناخت ذغال توانسته است اندیشه‌هایش را به تصویر بکشد. زیرا اعتقاد بر این است که انسان ابزارساز در دوران کهن سنگی زیرین در حدود ششصد هزار سال پیش دارای تفکر و اندیشه بوده است. محققین بر این باورند انسان با رنگ‌های ‌سیاه، قرمز ...
  ادامه مطلب
 2. هنر نقاشی‌های شمالی تنگه میر ملاس

  هنر نقاشی‌های شمالی تنگه میر ملاس
  کشور پر مهر و زیبای ایران دارای اندیشمندان و هنرمندان بسیاری است که هر کدام از آنها آثار نفیس و ارزشمندی را در حیطه کاری خود خلق می کنند. هنرمندان عرصه نقاشی، بسیار خلاق بوده و دارای روحیه ای بسیار لطیف می باشند. در این مطلب نقاشی های شمالی تنگه میر ملاس و همچنین نقاشی بر روی سفال را مورد بررسی قرار...
  ادامه مطلب
 3. هنر نقاشی ایرانی و مکاتب آن

  هنر نقاشی ایرانی و مکاتب آن
  هنر نقاشی یکی از مهم ترین و قدیمی ترین هنرهای ایرانیان است که در طول تاریخ تغییراتی را به خود دیده است. جهان این هنر پر از زیبایی است و هنرمندان آن با ذوق هنری خود، آثاری بی نظیر را خلق می کنند. در این مطلب به تمامی مکاتب نگارگری در ایران می پردازیم. نقاشی‌های ‌دوران اسلامی در سال‌ه...
  ادامه مطلب
 4. هنر نقاشی ایرانی در زمان قاجار و پس از آن

  هنر نقاشی ایرانی در زمان قاجار و پس از آن
  تحقیق در زمینه نگارگری در سده دوازدهم و نیز سده سیزدهم هجری قمری در ایران، به لحاظ عدم امکان دسترسی به نمونه‌های موجود مشکل می‌باشد. با وجود این، محققان ایرانی پیوستگی شیوه‌ی نگارگری اواخر دوره صفوی را با سبک قاجار محرز دانسته‌اند. نخست تاثیرپذیری از شیوه‌های اروپایی است که ...
  ادامه مطلب
 5. نقاشی پشت شیشه و مینیاتورهای سیاه‌قلم

  نقاشی پشت شیشه و مینیاتورهای سیاه‌قلم
  هنرهای مینیاتور و نقاشی جزو بهترین و زیباترین هنرهای قدیم است که در آنها ذوق و نشاط هنرمند در زمان خلق این آثار به خوبی مشخص می باشد. در این رشته ها هنرمندانی با آثار بسیار زیبایی وجود دارد. به طوریکه تمامی این هنرمندان، آثار خود را مانند فرزندانی که چندین سال است برای آنان زحمت کشیده اند، دوست دارن...
  ادامه مطلب
 6. وضعیت هنر نقاشی در هنرستان صفویه (بخش دوم)

  وضعیت هنر نقاشی در هنرستان صفویه (بخش دوم)
  مهارت و استادی و زبردستی آغامیرك و مراتب آگاهی و دانائی او در فن و نقاشی در پنج صورت زیر دیده می‌شود و در یکی از این صور خسرو انوشیروان دیده می‌شود که گوش به گفتار دو جغد می‌دهد که با یکدیگر روی خرابه‌های کاخی کهن سخن می‌رانند. نقاش منظره را به طرزی روشن و آشکار نشان داده که...
  ادامه مطلب
 7. هنر نقاشی در زمان شاه عباس اول و جانشینان او

  هنر نقاشی در زمان شاه عباس اول و جانشینان او
  شاه عباس بزرگ از ۹۹۶ تا ۱۰۳۸ ھ (۱۵۸۷ تا ۱۶۲۹ م) در کشور ایران حکومت داشته. هنگامی که او به تخت نشست تجزیه و انحلال یا فنا و زوال سراسر این کشور را تهدید می‌نمود، شاه عباس با شکست و هزیمت دشمنان خود موفق شد گرد و غبار را از چهره و رخسار این مملکت پاك نماید و اسباب آبادی و عمران آن را فراهم ساخته...
  ادامه مطلب
 8. وضعیت هنر نقاشی در هنرستان صفویه (بخش اول)

  وضعیت هنر نقاشی در هنرستان صفویه (بخش اول)
  دوره‌ی فرمانفرمائی و سلطنت خانواده صفویه در ایران عصر رفاهیت و روزگار آسایش و خوش‌گذرانی و فراوانی نعمت و زمان ترقی و پیشرفت هنر و صنعت است. در این عهد پیشرفت‌ها و تحول زیادی در فنون و هنر رخ نموده و صنایع و فنون مراتبی عمده را پیموده. مخصوصا هنر نقاشی در نیمه اول حکومت طولانی این دود...
  ادامه مطلب
 9. هنر نقاشی در زمان بهزاد و معاصرین او (بخش دوم)

  هنر نقاشی در زمان بهزاد و معاصرین او (بخش دوم)
  در موزه بریتانیا سه صورت در نسخه خطی کوچک از منظومات خمسه نظامی است که امضای بهزاد بر آن رقم شده و صنعت آن از ابداع و اختراع و دقت نظر به طوری است که مجال زیادی برای شک در صحت و درستی این نسبت نمی‌گذارد و دو صورت آن دو میدان جنگ را نشان می‌دهد که فن نقاشی ایران به جانب تصویر مانند آن دو صو...
  ادامه مطلب
 10. ابزار و وسایل مورد نیاز طراحی و نقاشی (بخش دوم)

  ابزار و وسایل مورد نیاز طراحی و نقاشی (بخش دوم)
  در مطلب قبل ما در مورد انواع وسایل مورد نیاز در هنر خوشنویسی صحبت کردیم. در این مطلب نیز به ادامه آن مبحث می پردازیم و تک تک موارد مورد نیاز در این هنر را توضیح می دهیم. قلم‌نی: قلم‌نی از مهم‌ترین ابزار خوشنویسی است که برای خوشنویسی در طراحی حروف و نشانه می‌تواند کاربرد داشته با...
  ادامه مطلب
صفحه: