1. دنباله خط فارسی در ایران (بخش دوم)

  دنباله خط فارسی در ایران (بخش دوم)
  بنابراین در قرن سوم هجری با ظهور ابن مقله برخی خطوط به دست او ایجاد ( که شرح آنها در فوق داده شده) و خوشنویسی وارد مرحله نوی شد. این مرد بزرگ که از بزرگان مشاهیر هنرمندان دوره اسلام است سرگذشت بس اسفناک و عبرت انگیز دارد. از بررسی تاریخچه ایجاد خطوط چنین استنباط می شود که هیچ مخترع خوشنویسی در اختر...
  ادامه مطلب
 2. دایره و چرخه‌های کیهانی (بخش دوم)

  دایره و چرخه‌های کیهانی (بخش دوم)
  کمال بلورین شکل های واضح و خوانا زبان تازه ای مطرح کرد که با کیفیت نقوش منحنى‌الخط و مبهم و مواج سامرایی قرن سوم / نهم به کلی متفاوت بود. در عربانه هندسی نیز سطح بنا را، همچون سبک سامرایی، با نقوش کاشی‌مانند و واگیره های بی‌نهایت تکرارپذیر پوشاندند؛ نقش هایی که اشکال مجرد درهم دونده و...
  ادامه مطلب
 3. ویژگی‌های مکتب شیراز در دوره آل مظفر

  ویژگی‌های مکتب شیراز در دوره آل مظفر
  با اینکه نسخه‌های معدودی از کتاب‌آرایی دوره آل مظفر باقیمانده، اما این نسخه‌ها نشان دهنده تحول بنیادی در کتاب‌آرایی این دوره است. می‌توان گفت که تصویرگری نسخه‌ها در این دوره تا حدود زیادی به کتاب‌آرایی دوره آل جلایر در تبریز نزدیک شده است. آیا دلیل این تحول را بای...
  ادامه مطلب
 4. نقش ادبیات عرفانی در نقاشی گل و مرغ دورۀ قاجار (بخش دوم)

  نقش ادبیات عرفانی در نقاشی گل و مرغ دورۀ قاجار (بخش دوم)
  شاعران دوره ی بازگشت، کمتر توفیق مضمون سازی و نوآوری به دست آورده اند؛ اما در جای خود، خدمت بزرگی به حفظ زبان و ادبیات کهن ایران و زنده نگاه داشتن خاطره ی سرایندگان قدیم انجام داده اند و توانسته اند زبان فارسی را از سستی و کاستی برهانند . پس ارتباط نقاشی گل ومرغ و ادبیات را باید در آثار شاعران قرن پ...
  ادامه مطلب
 5. دنباله خط فارسی در ایران (بخش اول)

  دنباله خط فارسی در ایران (بخش اول)
  باید دانست که دوره اسلامی به خط توجه زیادی می نمودند و هنر را برای نفس هنر دوست می داشتند و برای رسیدن به منظور معنوی و وصول به حد غائی هنر خود متحمل مشقات طاقت فرسا می شدند و از خط نیز مانند نقاشی و سایر آثار مستظرفه و هنری کمال لذت روحی را می بردند به همین جهت هم هنرمندانی از کار بیرون می آمدند که...
  ادامه مطلب
 6. دایره و چرخه‌های کیهانی (بخش اول)

  دایره و چرخه‌های کیهانی (بخش اول)
  گفتیم که دایره در معنای سنتی آن به مثابهٔ تصویر متحرک ابدیت توصیف شده است. دایره، همان‌گونه که نقطهٔ متحرک پرگار در بازگشت به نقطهٔ عزیمتش آن را مُمثل می‌سازد، رمز نیکویی از برای آن کلِ جاودانی است، حال آنکه نقطهٔ متحرک، همچنان که دایره را ترسیم می‌کند، خود نشانهٔ زمان است (همان: ۱۶۹)...
  ادامه مطلب
 7. نقش ادبیات عرفانی در نقاشی گل و مرغ دورۀ قاجار (بخش اول)

  نقش ادبیات عرفانی در نقاشی گل و مرغ دورۀ قاجار (بخش اول)
  شیوه ی نقاشی گل و مرغ از اواخر دوره ی صفوی نمود یافت و در دوره ی قاجار به اوج رسید. در نقاشی گل و مرغ، انواع گلها از جمله زنبق، گل محمدی، رز و... به تصویر درمی آید و پرندگان گوناگون در کنار گل ها با آرامش خاصی قرار می گیرند. در ادبیات عرفانی ادوار گذشته معمولاً وصف حال پرندگان و گلها در اشعار عرفان...
  ادامه مطلب
 8. هنرپروان و گرایش های فرهنگی و هنری در گذشته

  هنرپروان و گرایش های فرهنگی و هنری در گذشته
  در این مطلب در مورد هنرمندان و هنرپروران و همچنین گرایش های فرهنگی و هنری بحث خواهیم کرد: الف) شاه شجاع به نوشته محمود کتبی، شاه شجاع در ۲۲ جمادی الاخر ۷۳۳ چشم به جهان گشود (۱۳۶۴، ۳۸). امیر مبارزالدین محمد مظفری پنج پسر داشت: شاه شجاع، شاه مظفر، شاه محمود، سلطان احمد و ابویزید. شاه مظفر در حیات پ...
  ادامه مطلب
 9. نظری به سابقۀ تاریخی کتابت قرآن

  نظری به سابقۀ تاریخی کتابت قرآن
  در اول نشأت خط عربی تا مدتی رواج نداشت و انتشار آن در صدر اسلام نیز به کندی صورت می گرفت، چنان که محمد بن عمر الواقدی از مورخین اسلامی مؤلف کتاب المغازی و فتح العجم و احمد بن یحیی البلاذری مورخ بزرگ اسلامی مؤلف فتوح البلدان و غیره نقل کرده اند از تمام قبیله قریش که از اشراف مکه بودند فقط هفده تن به ...
  ادامه مطلب
 10. رقم مسجع از نقاشی گل و مرغ ایرانی (بخش دوم)

  رقم مسجع از نقاشی گل و مرغ ایرانی (بخش دوم)
  خواجه حسین بن خواجه شرف الدین عبدالحق اردبیلی معروف به الهی و ملقب به کمال الدین متوفی ۹۵۰ قمری، در شرح گلشن راز شیخ محمود شبستری می نویسد: «چون انانیت در او به کمالی ظهور شتافت، حکمت تکلیف که اظهار نیستی است، به ظهور عجز اغیار و اضطرار به عبادت و تعظیم پروردگار ظهور می یابد و چون به مرتبهی ف...
  ادامه مطلب
صفحه: