آشنایی با هنر منبت کاری چوب
منبت کاری روی چوب را هنر ایجاد طرح ‌ها و نقش‌های مفصل، همراه با خلل و فرج و فرو رفتگی و برجستگی که با اجرای دقیق از لحاظ رعایت تناسبات، تقارنها و تعادل ‌ها همراه است، دانسته اند. منبت کاری که هنری است مشتمل بر حکاکی و کنده کاری بر روی چوب، بر اساس نقشه ای دقیق، یکی از هنرهای با سابقه و قدیمی مرتبط ب...
ادامه مطلب