آشنایی با معرق چوب
در معنای کلام، اصولاً هر چیز رگه دار را معرق می گویند ولی در مفهوم، در این نوع به خصوص هنر، ایجاد نقش ‌ها و طرح‌های زیبایی است که از دوربری و تلفیق چوبهای رنگی روی زمینه ای از چوب با پلی استر سیاه شکل می گیرد. اگر به تعریف دیگری که توسط صاحب نظری دیگر ارایه شده است توجه کنیم، تعریف معرق را از ریشه‌ی...
ادامه مطلب