مواد و مصالح گره‌چینی، سوخت روی چوب و سازسازی
در هنر گره چینی، چوب به طور عمده از چوب چنار استفاده می‌شود. همچنین چوب‌های گردو، نارنج، گلابی و عناب نیز برای ساخت نقوش گره به کار می‌روند. ابزار و وسایل گره چینی ابزاری که برای ساخت گره چینی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تقریبا همان ابزاری است که در یک کارگاه درودگری وجود دارد. م...
ادامه مطلب