فیروزه و معادن تشکیل آن (بخش دوم)
به گفته مقاله گذشته، فاز فلوئید موجود در دانه‌های فیروزه ای وجود دارد که درجه حرارت همگن شدن را 90 تا 190 درجه سانتیگراد (194 تا 374 درجه فارنهایت) افزایش می‌‌دهد که این مسئله نیاز به توضیح کاملی دارد. فیروزه تقریبا همیشه کریستوفسکی و عظیم است و هیچ شکل خارجی مشخصی ندارد. بلورها، حتی ...
ادامه مطلب