تشخیص مرغوبیت گلیم
در کارشناسی گلیم یا راه‌های تشخیص مرغوبیت گلیم، نکات ذیل باید مورد توجه قرار گیرد: ۱- از آن جا که در یک گلیم خوب، مهمترین مسأله ثبات رنگ آن است، لذا در هنگام خرید گلیم، اطمینان از ثابت بودن رنگ خامه‌های مصرفی ضرورت دارد. لازم به توضیح است گلیم‌هایی که خامه‌ی آن به طرز صحیح رنگرزی نشده و دوباره شسته ...
ادامه مطلب