تابلوفرش‌های هندی، آسمان شکار و بشری
پیش از حکومت تیموری، بافت فرش در هند یک سازمان منسجم نداشت. با این حال، پس از اینکه سلطان تیموری در هند به قدرت رسید، حمایت او از این هنر منجر به تولید آثار با ارزش و ارزشمند شد. ویژگی‌های اصلی این آثار، نقوش حیوانی موجود در آنها است که از لحاظ نوع و تعداد گونه بسیار متنوع هستند. به عنوان مثال،...
ادامه مطلب