1. علل افول هنرهای سنتی ایران و راه احیای آنها

  علل افول هنرهای سنتی ایران و راه احیای آنها
  کشور ایران به دلیل وسعت فراوان و آب و هوای گوناگون، دارای صنایع دستی متنوعی است که در جهان طرفداران بسیاری دارد. تنوع این هنرها باعث شده که استادکاران آن گونه که باید به هنر خویش اهمیّت ندهند و آنها را به دیگران نیاموزند، چه بسا آثار هنری‌ای که در کاوش‌ها و مطالعات تاریخی به دست می‌آید و امروزه وجود...
  ادامه مطلب
 2. تاثیر متقابل صنایع دستی بر فرهنگ، هنر و اجتماع

  تاثیر متقابل صنایع دستی بر فرهنگ، هنر و اجتماع
  از آنجا که صنایع دستی در برگیرنده‌ی مجموعه ای از مفاهیم و ارزش‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و اقتصادی است، لذا معمولاً در هر کشور تشکیلات و سازمانهای متعددی - هر کدام برحسب اهداف و شرح وظایف خود-با آن مرتبط است. افزون بر سازمانهای اجرایی دولتی -که در ممالک جهان سوم فعالتر است - مؤسسات آموزشی در مقاطع م...
  ادامه مطلب
 3. سازمانهای بین المللی ذیربط با صنایع دستی

  سازمانهای بین المللی ذیربط با صنایع دستی
  نظر به نقش و اهمیت صنایع دستی به ویژه به لحاظ فرهنگی و نیز این که صدها میلیون نفر در سراسر جهان با عنوان شغل اصلی یا شغل جنبی دست اندرکار کاربردی ترین هنر جهان هستند، از سال ۱۹۶۴ میلادی به این سو سازمان‌هایی برای حفظ و حراست از پرپیشینه ترین هنر دنیا تأسیس شده است که ذیلاً به معرفی آنها می پردازیم: ...
  ادامه مطلب
 4. تأثیرات متقابل صنایع دستی و گردشگری

  تأثیرات متقابل صنایع دستی و گردشگری
  گردشگری، بزرگترین مجموعه‌ی خدماتی جهان است که روز به روز بر عرصه‌های کاری، ابعاد و اهمیت آن افزوده می شود و طبعاً جایگاه رفیع تری را در اقتصاد جهانی به خود اختصاص می دهد، امروزه گردشگری که از آن با عنوان «صنعت گردشگری» هم یاد شده است در برخی از کشورها که به مرحله‌ی توریسم صنعتی رسیده اند، سهم بسیار ...
  ادامه مطلب
 5. اثرات فرهنگی و هنری صنایع دستی ایران

  اثرات فرهنگی و هنری صنایع دستی ایران
  هرچند که از دیدگاه متفکران و صاحبنظران مباحث هنری، صنایع دستی، هنر-صنعتی است که نه تنها واجد ارزشهای متقن فرهنگی و هنری بلکه دارای جایگاه والای اقتصادی و اجتماعی و نهایتاً بازرگانی و تأمین درآمد ارزی است، اما به نظر می رسد طی دهه‌های اخیر که بیشتر، مباحث عمده و کلان اقتصادی همچون ایجاد اشتغال مولد، ...
  ادامه مطلب
 6. ابعاد اقتصادی و اجتماعی صنایع دستی ایران

  ابعاد اقتصادی و اجتماعی صنایع دستی ایران
  صاحب نظران معتقدند که سه عامل عمده در پیدایش، تداوم تولید و رونق صنایع دستی ایران از دیر باز تاکنون نقش داشته است که عبارت است از: ۱- وجود اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و دامداری که ضمن در دسترس قرار دادن مواد اولیه‌ی نباتی و حیوانی برای تولید انواع گوناگون صنایع دستی، اوقات فراغت و بیکاری‌های فصلی را نیز...
  ادامه مطلب
 7. صنایع دستی ایران از دوره صفویه تا قاجار (بخش اول)

  صنایع دستی ایران از دوره صفویه تا قاجار (بخش اول)
  اگرچه از قالی‌های متعددی که از دوره‌ی صفوی به جای مانده، متوجه تنوع نقوش قالی‌های آن عصر میشویم اما به طور عمده در دوران صفوی با 4 نقش عمده که عبارت است از نقش محرابی" (سجاده ای)، "نقش گل و نقوشی طبیعی", "نقش لچک و ترنج" و "نقوش حیوانی" روبه رو هستیم. در دوره‌ی صفوی، قالی ایران به ویژه به ممالک اروپ...
  ادامه مطلب
 8. صنایع دستی ایران از دوره صفویه تا قاجار (بخش دوم)

  صنایع دستی ایران از دوره صفویه تا قاجار (بخش دوم)
  سفالگری پس از دوره‌ی صفویه به زوال گرایید و از تعداد دست اندرکاران و از تعداد کارگاههای آن کاسته شد تا متعاقب آن نقش سفال در زندگی روزمره نیز کمرنگ شد. اگرچه ظرف دهه‌های اخیر و به ویژه سی ساله‌ی اخیر سفال سازی مورد توجه قشر جوان و تحصیل کرده واقع شد و افزون بر کارگاه سفال سازمان میراث فرهنگی کشور که...
  ادامه مطلب
 9. نگاهی به پیشینه صنایع دستی ایران (بخش دوم)

  نگاهی به پیشینه صنایع دستی ایران (بخش دوم)
  از بررسی هنرها و صنایع هنری ایرانیان در دوره‌ی ما قبل از تاریخ مدون کشورمان می توان چنین نتیجه گرفت که: ایرانیها دارای ذوق هنری و زیبا پسندی خاصی بوده اند که نمونه‌ی آن در آثار سفالین شوش، تپه‌ی سیلک، تپه حصار و نیر مفرغ‌های لرستان آشکار است. ایرانیها توجه ویژه ای به نقش حیوانات داشته اند. افزون بر...
  ادامه مطلب
 10. دوره ی سلجوقی از ادوار درخشان صنایع دستی ایران

  دوره ی سلجوقی از ادوار درخشان صنایع دستی ایران
  بی تردید دوره‌ی سلجوقی، درخشان ترین عصر کاری ایران است. چرا که دراین دوره انواع ظروف محصولات فلزی از مس، مفرغ، برنج و نیز به شیوه‌ی "مس کوب" و "نقره کوب" و همچنین با روشهای ساخت، حکاکی، قلمزنی، و مشبک کاری ساخته شده است. اگرچه شیوه‌هایی چون ساخت، حکاکی و قلمزنی در دوره‌های پیشین نیز رایج بوده ولی هی...
  ادامه مطلب
صفحه: