1. کاشی سازی و سفالگری اصفهان در دوره صفوی

  کاشی سازی و سفالگری اصفهان در دوره صفوی
  شیشه گری استان اصفهان از مغول تا صفویه با حمله مغول به ایران و ویران شدن اکثر مراکز علمی و صنعتی همچون نیشابور، گرگان و ری برای مدت طولانی شیشه گری در ایران دچار رکود شد. پس از ایلخانان نیز بیشتر به سفالگری توجه شد و بالطبع تولید شیشه و مجسمه شیشه ای بسیار کم و نایاب شد و آنچه که به دست آمده نیز منح...
  ادامه مطلب
 2. کاشی سازی و کاشی کاری اصفهان از مغول تا صفویه

  کاشی سازی و کاشی کاری اصفهان از مغول تا صفویه
  حمله مغول و پیامدهای ویرانگر آن برای مدتی رکودی عمیق در سازندگی و هنرها و صناعات مربوط بدان پدید آورد. به گونه ای که از حدود سالهای (۱۲۵۵-۱۲۴۳م/ ۶۵۴- ۶۴۲ ه. ق) بیش از یک دهه از دوران فترت پس از تهاجم اولیه مغول تا تشکیل حکومت ایلخانان در ایران هیچ نوع کاشی برجای نمانده است. در اواسط حکومت ایلخانان، ...
  ادامه مطلب
 3. کاشی کاری و سفالگری اصفهان در دوره اسلام

  کاشی کاری و سفالگری اصفهان در دوره اسلام
  کاشی کاری و سفالگری اصفهان در دوره اسلام کاشی کاری و سفالگری در دوره‌ی اسلامی اهمیت، اعتبار و اعتلای ویژه ای یافت. با توجه به نقش هنرهایی چون؛ نگارگری و خطاطی و کاربرد رنگی در این صنعت می توان در این صنعت تطور و تکامل این هنرها را نیز مشاهده کرد. کاشی سازی دوره اسلامی از نظر شکل و ظاهر دارای تنوع بس...
  ادامه مطلب
 4. سفالگری اصفهان

  سفالگری اصفهان
  استان اصفهان در مرکز جغرافیای ایران، از پایگاه‌های مهم فرهنگی و تمدنی ایران و جهان اسلام به شمار می آید. شهر اصفهان، به عنوان مرکز این استان پهناور در سال ۲۰۰۶ میلادی از سوی سازمان کنفرانس اسلامی پس از مکه مکرمه، قبله گاه مسلمین، به عنوان دومین پایتخت فرهنگی جهان اسلام شناخته شد. و امروز از عنوان پا...
  ادامه مطلب