1. مرحلۀ چهارم وصل دسته تار به کاسه

  مرحلۀ چهارم وصل دسته تار به کاسه
  حال طرز بستن سیم‌های تار: در این طرف سرپنجه، سیم اول را به گوشی سوراخی که اول آن را فراخ کردیم و سیم دوم را هم به گوشی سوراخ دومی و سیم پنجم به گوشی پایین زیر سر پنجه می‌بندیم. اکنون ۳ سوراخ دیگر روی سرپنجه را هم بزرگ می‌کنیم. سوراخ چهارم وسط سرپنجه در نزدیکی استخوان سرپنجه قرار دارد...
  ادامه مطلب
 2. مرحلۀ سوم وصل دسته تار به کاسه

  مرحلۀ سوم وصل دسته تار به کاسه
  شیطانک را باید از بهترین محل شاخ قوچ کوهی انتخاب کنیم، رنگ آن سفید و ورقه ورقه نباشد و شکافدار هم نباشد. برای جدا کردن آن از شاخ، بهتر است چند روز جلوتر شاخ مورد نظر را در آب آهک قرار دهید تا در اثر نفوذ آب آهک، نسوج شاخ نرم شود که هم در موقع برش بهتر و آسان‌تر بریده شود هم ترک و شکاف بر ندارد....
  ادامه مطلب
 3. مرحلۀ دوم وصل دسته تار به کاسه

  مرحلۀ دوم وصل دسته تار به کاسه
  برای وصل استخوان‌ها ‌باید دو ردیف استخوان را روی میز کارتان قرار دهید و از میان دو استخوان که از دیگران بلندترند یکی را برای قسمت پایین یعنی زیر محل سیم اول و دیگری را برای زیر محل سیم بم انتخاب کنید و علامت بگذاریم. دو سر هر دو استخوان را با گذاشتن گونیا روی آن به طور افقی قطع می‌کن...
  ادامه مطلب
 4. مرحلۀ اول وصل دسته تار به کاسه

  مرحلۀ اول وصل دسته تار به کاسه
  ابتدا باید وسایل زیر را آماده کنید: خط‌کش دقیق فلزی یا چوبی به اندازه ۷۵ سانتی‌متر؛ قرقرهٔ نخ سیاه یا سفید؛ پارچهٔ تمیز؛ چسپ داغ، چند عدد گوه نازک - گوه، تکه چوب نازکی است که ته آن از سرش قطورتر است و سر آن باید لای درز کار فرو برود و به پهنای مختلف باید انتخاب شود. پس از آماده شدن وسایل ...
  ادامه مطلب
 5. چگونگی ساخت دسته و سرپنجه تار (بخش سوم)

  چگونگی ساخت دسته و سرپنجه تار (بخش سوم)
  همین که این رنده کردن به پایان رسید باید اول به چسباندن فوفل وسط رو دسته و بعد استخوان‌ها بپردازید. نخست رو دسته را با یک رندۀ خشی کمی رنده کنید و نیز پشت فوفل را که گفته شد ۱۰ میلی‌متر باشد رنده نموده‌اید و روی آن را ۱۱ میلی‌متر گرفته‌اید طرف زیر که همان ۱۰ میلی‌متر با...
  ادامه مطلب
 6. چگونگی ساخت دسته و سرپنجه تار (بخش دوم)

  چگونگی ساخت دسته و سرپنجه تار (بخش دوم)
  اکنون باید دسته را از نصف برای بریدن زبانه بین گیره قرار دهید. در اینجا لازم است دو طرف دسته دو تکه تختۀ نازک قرار دهید که اثر آج‌های دو طرف سر گیره روی چوب فرو نرود و اثری از خود باقی نگذارد. حال نوبت به بریدن می‌رسد. همان‌طور که در قسمت برش فاق متذکر شدم محلی را که باید ارّه در ابتد...
  ادامه مطلب
 7. چگونگی ساخت دسته و سرپنجۀ تار (بخش اول)

  چگونگی ساخت دسته و سرپنجۀ تار (بخش اول)
  پس از انتخاب چوب دسته آن را به طریقی که توضیح داده می‌شود، خواهید ساخت. چوب دسته باید از بهترین نوع چوب گردو باشد، به هیچ وجه گره‌دار نباشد و راه‌های آن صاف و کرم نخورده باشد. چوب دستة ساز را همیشه از چوب کهنه انتخاب کنید زیرا چوب تازه بریده شده هر چند که خشک باشد چون شامل مرور زمان ن...
  ادامه مطلب
 8. طرز استفاده از قالب‌های داده شده برای ساخت تار (بخش چهارم)

  طرز استفاده از قالب‌های داده شده برای ساخت تار (بخش چهارم)
  بعد از سوهان زدن روی تار باید آن را برای شکل دادن دقیق دهنه‌های کاسهٔ تار آماده کنید اول بیخ دستهٔ کاسهٔ تار را لای گیره قرار دهید به طوری که مقدار ۲ سانتی‌متر از دهنهٔ گیره بالاتر قرار گیرد سپس آن را محکم کنید. چون دهنهٔ کاسهٔ تار باید صاف و یکنواخت باشد، دهنهٔ کار را با رنده صاف کنید که ...
  ادامه مطلب
 9. طرز استفاده از قالب‌های داده شده برای ساخت تار (بخش سوم)

  طرز استفاده از قالب‌های داده شده برای ساخت تار (بخش سوم)
  چگونه سریشم را برای کار کردن آماده می‌کنند، ابتدا باید دو ظرف یکی بزرگ و یکی کوچک تهیه کنید و سریشم‌های خشک را داخل ظرف کوچک ریخته و مقداری آب تصویر روی آنها بریزید آن‌گاه در ظرف بزرگ هم مقداری آب ریخته و ظرف کوچک را در آن بگذارید و روی شعلهٔ كم و مطمئن قرار دهید تا آب داخل ظرف بزرگ ب...
  ادامه مطلب
 10. طرز استفاده از قالب‌های داده شده برای ساخت تار (بخش دوم)

   طرز استفاده از قالب‌های داده شده برای ساخت تار (بخش دوم)
  برای خالی کردن و در آوردن داخل کاسهٔ تار، باید پشت لپه‌ها را روی میز کارتان قرار دهید تا مغز کار رو قرار بگیرد. ابتدا از داخل کاسه یعنی از پیش کاسه تا حدود ۸/۲ سانتی‌متر به داخل اندازه بگیرید و جدا کنید، خطی موازی با دور کارتان تا حدود ۶ سانتی‌متری به طرف کف کاسه یعنی تا محلی که بعداً...
  ادامه مطلب
صفحه: