1. نگهداری و تعمیر سازهای سنتی (بخش چهارم)

  نگهداری و تعمیر سازهای سنتی (بخش چهارم)
  در این مرحله می‌پردازیم به آماده کردن دسته شیطانک را به ترتیبی که شرح آن رفته، بردارید. بعد باید دو تکه استخوان دو طرف فوفل سردسته را به آرامی بردارید و کنار بگذارید. پس از برداشتن این دو استخوان زبانۀ دسته معلوم می‌شود، باید دو طرف زبانه و زیر استخوانهایی را که برداشتید کاملاً تمیز کرده ک...
  ادامه مطلب
 2. نگهداری و تعمیر سازهای سنتی (بخش پنجم)

  نگهداری و تعمیر سازهای سنتی (بخش پنجم)
  بعد از آماده کردن ۳ بلیطی، باید به درآوردن نیم‌دایره‌های سر بلیطی بپردازید. برای اینکه سوهان زدن سربلیطی‌ها راحت‌تر انجام گیرد، بهتر است قبل از چسباندن آنها به محلهای مورد نظر، اول بلیطی‌ها را آماده کنید و بعد آنها را در داخل سرپنجه بچسبانید. باید به سر این ۳ بلیطی که داخل ...
  ادامه مطلب
 3. نگهداری و تعمیر سازهای سنتی (بخش سوم)

  نگهداری و تعمیر سازهای سنتی (بخش سوم)
  برای درآوردن فاق ابتدا ۲ عدد مغار تخت یکی پهنای ۱ سانت و دیگری به پهنای ۵ تا ۶ میلی‌متر آماده کنید، اول مغار ۱ سانتی را روی خط رسم شده که به پهنای ۱۲ میلی‌متری فاق است بگذارید و انتهاق فاق را در رو دسته با فرورفتگی علامت بگذارید. سپس اندازۀ کف فاق را که در انتهای دسته قرار دارد و عمق آن ۵/...
  ادامه مطلب
 4. نگهداری و تعمیر سازهای سنتی (بخش دوم)

  نگهداری و تعمیر سازهای سنتی (بخش دوم)
  بعد از این مرحله باید راست و چپ قرار گرفتن دسته کنترل شود. مقداری نخ از بغل سرپنجه تا لبۀ پیش کاسه و لبۀ دسته بکشید، چنانکه در یک امتداد بود کار دقیق انجام شده اگر غیر از این بود، می‌توانید به طرف راست یا چپ بردن سر دسته، دسته را با کاسه میزان کنید و برای اینکه مطمئن شوید که دسته در کاسه جلو و ...
  ادامه مطلب
 5. آشنایی و روش ساخت ساز تنبور

  آشنایی و روش ساخت ساز تنبور
  تنبور سازی است محلی و سنتی از خطۀ کردستان و کرمانشاه. این ساز از صدایی خاص و گیرا برخوردار بوده و مربوط به دوران کهن است. به علت شباهت زیادی که با دوتار دارد، بعید نیست که با الهام از دوتار ساخته شده باشد. ساختمان تنبور کاملتر است و اصول کار در آن رعایت شده طول کاسه، از طول دسته کاسته شده و به همین ...
  ادامه مطلب
 6. نگهداری و تعمیر سازهای سنتی (بخش اول)

  نگهداری و تعمیر سازهای سنتی (بخش اول)
  نگهداری و حفاظت از ساز یک هنر است اگر توجه کرده باشید، مراحل ساخت یک ساز، نیاز به زحمات زیادی دارد که سازنده باید متحمل آن شود. و سزاوار نیست که با سهل انگاری، آن زحمات بر باد رود. سازی که به دست استادی مجرب ساخته می‌شود، اثری هنری است و جزو میراث فرهنگی و ملی محسوب می‌شود: که ...
  ادامه مطلب
 7. روش ساخت دوتار (بخش چهارم)

  روش ساخت دوتار (بخش چهارم)
  بعد از نصب سیمگیر نوبت به ساخت گوشی و جاسازی آنها در جای گوشیها می‌رسد. برای ساختن گوشی می‌توانید از چوب گردو یا چوب زیتون یا چوب فوفل استفاده کنید. دو قطعه چوب از چوبهای ذکر شده را به پهنای ۵/۲ و به طول ۶ سانت و به ضخامت ۷ میلی‌متر ببرید و آماده کنید، گوشی دوتار را معمولاً ، مانند دو...
  ادامه مطلب
 8. روش ساخت دوتار (بخش سوم)

  روش ساخت دوتار (بخش سوم)
  برای اندازه‌گیری دور کاسه روی صفحه، از دو شیوه می‌توان استفاده کرد، یکی اینکه همانطور که دوتار دم گیره قرار دارد، صفحه را روی کاسه قرار دهید و از زیر دور صفحه را خط بکشید، یا اینکه دوتار را از دم گیره باز کنید و صفحه را روی میز قرار داده و دوتار را وارونه روی صفحه قرار دهید و دور آن را دقی...
  ادامه مطلب
 9. روش ساخت دوتار (بخش دوم)

  روش ساخت دوتار (بخش دوم)
  حال، باید بدانید که دستهٔ دوتار از طرف بیخ دسته که به کاسه متصل می‌شود باید کینک رنده شود، هم از دو طرف بغل و هم از طرف رو دسته و زیر دسته، پهنای قسمتی که به بیخ دسته کاسه از رو متصل می‌شود باید ۵/۲ و از رو به ته بیخ کاسه ۵/۳ سانت انتخاب شود. کینک کردن دسته از دو طرف باید انجام پذیرد به طو...
  ادامه مطلب
 10. روش ساخت دوتار (بخش اول)

  روش ساخت دوتار (بخش اول)
  ساز دوتار همان‌گونه که از نام آن بر می‌آید، دارای دو سیم بوده و سازی است محلی از خطهٔ خراسان بزرگ. این ساز قدمتی چند هزار ساله دارد و می‌توان آن را مادر تنبور و سه‌تار محسوب کرد، زیرا تنبور که مقداری از دو تار پیشرفته است، اقتباسی است از ساز دوتار، و از نظر نوازندگی هم به لحاظ مض...
  ادامه مطلب
صفحه: