پارچه ترمه ایرانی چیست؟
ترمه پارچه ای زیبا است که از زمان صفوی در ایران بافته شده است. بعضی از محققان معتقدند که ترمه در کشمیر ساخته شده و سپس به ایران آورده شده است. دیگران می گویند که ایرانیان نوآوران بافت ترمه بوده اند و این آثار نیز مانند سایر صنایع دستی در دیگر نقاط جهان تمرکز یافته اند. اما واقعیت این است که ترمه ای...
ادامه مطلب