قیر و روش تهیه آن برای هنر قلمزنی

در هنر قلمزنی از قیر سفت به سه منظور استفاده می‌شود:

۱. استحکام بخشی و جلوگیری از شکستن فلز در برابر ضربه چکش و قلم.

٢. کاهش سر و صدای ناشی از ضربه قلم به فلز.

٣. سهولت اجرای کار.

برای تهیه قیر مخصوص قلمزنی موارد زیر لازم است: قیر، گچ، سرند یا الک، ظرف یا تابه برای گرم کردن قیر، چراغ گاز و کفگیر برای مخلوط کردن قیر.

برای تهیه قیر، مقداری قیر در ظرف می‌ریزند و روی اجاق گاز قرار می‌دهند تا نرم شود، سپس مقداری گچ الک کرده را (نسبت قیر به گچ باید یک به سه باشد) به آرامی در قیر می‌ریزند، مخلوط را به هم می‌زنند تا قوام بیاید و از حالت سیالی یا روان شدن خارج شود.

افزایش گچ به قیر را باید به گونه‌ای ادامه داد که قیر به آسانی سرد و ترد یا شکننده شود و پس از پایان کار به آسانی از فلز جدا شود. برای اطمینان مقداری از مخلوط قیر و گچ را در آب سرد می‌ریزند، در صورتی که ترد و شکننده شده باشد و با ضربه چکش به آسانی خُرد شود، قیر برای کار آماده است. مهارت در این کار بر اثر ممارست و تجربه به دست می‌آید.

مخلوط کردن گچ با قیر داغ شده و هم‌زدن آن برای قوام یافتن قیر