دوخت کیف جیبی مردانه

در این مطلب طرز دوخت یک کیف جیبی مردانه را مورد بحث قرار خواهیم داد.

الگوهای مورد نیاز:

الگوی ۱۹ * ۲۰ یک عدد.

الگوی ۹ *۱۹ دو عدد.

ایجاد طرح جاکارتی (یک سمت کیف)

۱. ابتدا با کمک گونیا و خط کش یک کادر مستطیلی ۹* ۱۹ سانتیمتری را بر روی کاغذ رسم‌ می‌کنیم.

۲. جهت ایجاد جاکارتی از طرف لبه بالای کادر به طرف پایین ۲ سانتیمتر را با خط کش مشخص و علامت گذاری‌ می‌کنیم.

می توان اندازه را از ۲ سانتیمتر هم بیشتر گرفت (مثلاً ۲/۵ سانتیمتر) اما کمتر نه چون دیگر مناسب منظور ما نخواهد بود.

۳. همان فاصله ۲ سانتیمتر را از طرفین هم مشخص کرده و یک خط صاف‌ می‌کشیم.

۴. اکنون از لبه‌های خط کشیده شده به طرف بالا یک خط به اندازه ۰.۵ سانتیمتر کشیده و به همان اندازه (0.5سانتیمتر) آنها را به طرف راست و چپ امتداد‌ می‌دهیم.

۵. دوباره خط دیگری جهت جاکارتی دوم با همان مشخصات به فاصله ۲ سانتیمتر در زیر خط اول ایجاد‌ می‌کنیم.

البته فاصله بین جاکارتی‌ها‌ می‌تواند ۱/۳ - ۱/۵ - ۱/۷ یا ۲ سانتیمتر هم  باشد. اما مناسب‌ترین و زیباترین فاصله و حالت با ۲ سانتیمتر ایجاد‌ می‌شود.

۶. اکنون به کمک الگویی که قبلاً تهیه کرده‌ایم از لبه نقطه انتهایی دو طرف خط منحنی (ابرو، هلال یا S باز شده) به طول ۱ سانتیمتر‌ می‌کشیم.

۷. خط سوم و چهارم و پنجم را هم به همین طریق درون کادر ۹ * ۱۹ و زیر خط دوم‌ می‌کشیم.

۸. اکنون برای ایجاد یک جاکارتی سلیفون دار از آخرین خط جاکارتی که کشیده‌ایم (خط پنجم) ۲ سانتیمتر به طرف پایین را مشخص کرده و علامت‌ می‌گذاریم.

۹. از طرفین و پایین کادر هم، ۱/۵ تا ۲ سانتیمتر مشخص کرده و سپس یک کادر مستطیلی‌ می‌کشیم. البته باید دقت داشت که ابعاد خارج از کادر نباید کمتر از ۱/۵ سانتیمتر باشد. برای آنکه گوشه‌های کادر به صورت منحنی درآیند در دو سمت هر گوشه ۵ میلیمتر از هر طرف را مشخص کرده و به وسیله یک خط منحنی آنها را به یکدیگر وصل‌ می‌کنیم.

۱۰. اکنون داخل کادر را با کاتر یا قیچی برش داده و آن را خالی‌ می‌کنیم. این کادر مربع یا مستطیلی که بر روی آن سلیفون ضخیم قرار‌ می‌گیرد. معمولاً جهت جای عکس استفاده‌ می‌گردد.

۱۱. اکنون طرح کاغذی را پس از بررسی و اطمینان از صحیح بودن آن، بر روی مقوا انتقال‌ می‌دهیم. البته چنانچه طرح از کاغذ بر روی ورقه یا برگه رادیولوژی انتقال یابد هم ظرافت الگو بهتر و هم دوام الگو جهت استفاده در دفعات متعدد بیشتر‌ می‌شود.

ایجاد طرح سمت دیگر کیف:

۱. مجدداً یک کادر به ابعاد ۹* ۱۹ را بر روی کاغذ‌ می‌کشیم.

2. از قسمت طولی سمت بالای کادر ۱/۵ و از سمت راست (کناری) ۲ سانتیمتر مشخص و خطی به طول ۱۰ سانتیمتر‌ می‌کشیم.

۳. خط دیگری با همین ابعاد زیر خط اول رسم‌ می‌کنیم.

4. لبه خطوط را به اندازه 0.5 سانتیمتر به بالا و 0.5 سانتیمتر به طرفین کشیده و مثل الگوی سمت راست کیف، انحناء ایجاد‌ می‌کنیم.

۵. از خط دوم (خط پایین) مستطیلی به ابعاد ۱۰ * ۴ یا ۱۰ * ۴/۵ سانتیمتر‌ می‌کشیم. باید توجه داشت که فاصله کادر این مستطیل‌ می‌بایست از پایین، ۱/۵ تا ۲ سانتیمتر باشد.

۶. به موازات خط‌های کشیده شده، از سمت چپ (کنار) و از انتهای خط جاکارتی ۲ سانتیمتر جدا کرده و دو خط به طول ۳ سانتیمتر‌ می‌کشیم و سپس از خط دوم (پایین) مستطیلی به ابعاد ۳* ۴ سانتیمتر ایجاد‌ می‌کنیم. از این قسمت در صورتی که از سیلیفون استفاده کنیم‌ می‌توان برای عکس و در غیر این صورت برای سیم کارت موبایل یا هر چیز دیگری در نظر گرفت.

۷. خط بالای جای عکس مثل خطوط قبل به صورت هلال در‌ می‌آوریم. هر چند همه این ابعاد به سلیقه سازنده‌ می‌تواند تغییر یابند. البته به شرطی که ابعاد استاندارد کیف و جای کارت‌ها رعایت گردد.

۸. اکنون الگوی ایجاد شده بر روی کاغذ را بر روی مقوا یا ورق رادیولوژی انتقال‌ می‌دهیم.

۹. پس از انتقال الگو بر روی مقوا، برش‌ها را ایجاد‌ می‌کنیم تا الگو کامل گردد.

ایجاد صفحه پشت کیف:

ابتدا یک کادر به ابعاد19*20 سانتیمتر بر روی کاغذ ایجاد‌ می‌کنیم.

کادر ایجاد شده را از روی کاغذ بر روی مقوا و یا ورق رادیولوژی انتقال‌ می‌دهیم.

گوشه‌های خارجی کادر را به اندازه ۱ سانتیمتر از طول و ۱ سانتیمتر از عرض مشخص کرده و سپس بین آنها یک انحناء ایجاد‌ می‌کنیم.

با آماده شدن الگوها بر روی مقوا اکنون‌ می‌توان الگوها را بر روی چرم انتقال داد.

الگوی انتقال داده شده بر روی چرم را برش‌ می‌دهیم.

برای برش چرم خطوط صاف را با کاتر یا گرزن و خطوط منحنی را با قیچی انجام‌ می‌دهیم.

سیلیفون گذاری

سیلیفون یا طلق، ورقه‌های شیشه‌ای و با ضخامت‌های مختلفی هستند که جهت قسمت‌هایی که مایل به دیده شدن درون آن‌ می‌باشیم استفاده‌ می‌شود.

ورق و تکه‌های سیلیفون

۱. ابتدا یک طرف (جیب بغل) کیف را برداشته و دورتا دور آن راچسب‌ می‌زنیم. البته قبل از چسب زدن، چرم را با انگشت یا مشته گرم‌ می‌کنیم.

چسب را با وسیله‌ای کاملاً پهن‌ می‌کنیم تا چسب همه جا را بپوشاند.

پس از چسب زدن باید بگذاریم تا چسب خوب هوا خورده و تقریباً خشک شود (به دست نچسبد).

چنانچه قبل از آماده شدن چسب (خشک شدن) سیلیفون را بچسبانیم باعث چروک شدن سیلیفون‌ می‌گردد.

۲. سپس سیلیفون را بر روی جیب کیف با دقت پهن‌ می‌کنیم و با انگشت به آرامی بر لبه‌های آن فشار‌ می‌آوریم تا سیلیفون کاملاً به چرم بچسبد.

در هنگام چسباندن سیلیفون باید دقت کنیم که اولاً سیلیفون صاف و بدون چروک بر روی چرم قرار گیرد دوماً هیچگونه درزی (قسمتی که نچسبیده باشد) وجود نداشته باشد.

3. در انتها اضافات سیلیفون را با قیچی و با دقت‌ می‌چینیم (از جیب جدا‌ می‌کنیم).

قسمت پایین آن طرف دیگر جیب هم به همین طریق سیلیفون‌ می‌کشیم.

آستر گذاری (آستر زنی)

برای استر گذاری از آستر سوزنی استفاده‌ می‌کنیم (مناسب‌ترین آستر برای اینگونه کیف‌ها آسترهای ۳۰ گرمی یا 60 گرمی است که سبک و نازک هستند).

۱. ابتدا از لبه برش چهارم (پایین‌ترین برش) تا لبه برش سوم به صورت کامل چسب‌ می‌زنیم.

۲. سپس اطراف لبه سیلیفون را به پهنای 0.5 سانتیمتر چسب کاری‌ می‌کنیم.

3. پس از پهن کردن و خشک شدن تقریبی چسب ها، آستر را صاف و یکنواخت بر روی قسمت‌های چسب زده قرار‌ می‌دهیم (از پایین سیلیفون تا لبه پایین برش سوم) و با انگشت بر روی آنها فشار‌ می‌دهیم تا کاملاً  بچسبد.

۴. بعد از چسباندن آستر به پشت جاکارتی، لبه آستر را (لب به لب چهارمین برش) خالی‌ می‌کنیم و سپس اضافات آستر را با قیچی جدا‌ می‌کنیم.

برای آنکه چسب از آستر به سیلیفون انتقال نیابد‌ می‌توانیم یک کارت (به صورت موقت) درون جاکارتی قرار دهیم.

برای آستر زدن برش‌های سوم، دوم و اول‌ می‌توانیم با استفاده از کارت‌های عابر بانک، اندازه دقیق و محل زدن چسب را مشخص کنیم.

البته توجه داشته باشید که باید از کارت‌های باطل شده عابر بانک استفاده کرد چرا که چنانچه به کارت‌های سالم چسب بچسبد امکان عمل نکردن آنها در دستگاه‌های عابر بانک وجود دارد.

۵. برای جاکارتی سوم از پایین برش سوم تا لبه برش چهارم و همچنین دو طرف عمودی آستری که قبلاً چسبانده شده چسب‌ می‌زنیم.

آستر دوم را بر روی قسمت‌های چسب زده شده قرار داده و‌ می‌چسبانیم.

۶. برای چسب زدن پایین آستری ابتدا یک کارت (باطله) درون جاکارتی قرار داده و سپس با توجه به اندازه آن، زیر آن و بر روی آستر اول چسب‌ می‌زنیم و آستر دوم را‌ می‌چسبانیم.

۷. در انتها لبه‌های اضافی آستر را با قیچی‌ می‌چینیم.

۸. جهت جاکارتی‌های دوم و اول همه این مراحل را طی‌ می‌کنیم.

۹. در انتهایک آستر به اندازه کل جیب بر روی همه آنها نصب‌ می‌کنیم.

جیب طرف دیگر کیف را (مثل جیب قبل) ابتدا سیلیفون‌ می‌چسبانیم و سپس یک آستر به صورت یک تکه بر روی کل سطح جیب نصب‌ می‌کنیم.

دوخت تزیینی در دو طرف جیب ها

برای دوخت کیف ابتدا چند دوخت تزیینی بر روی جیب‌های کیف ایجاد‌ می‌کنیم.

۱. برای این نوع دوخت (دوخت تزیینی)، بین جاکارتی و جای عکس از لبه بالا و پایین هر کدام ۱ سانتیمتر مشخص کرده و علامت‌ می‌گذاریم.

۲. سپس آنها را به وسیله یک خط به یکدیگر وصل‌ می‌کنیم.

3. روی خط کشیده شده به فاصله نیم سانت، نیم سانت علامت گذاشته و سپس با سنبه آنها را سوراخ‌ می‌کنیم.

4. برای دوخت تزیینی از دوخت ساقه دوزی استفاده‌ می‌کنیم.

۵. برای اینکه انتهای نخ ظرافت دوخت و کیف را (با ایجاد برآمدگی) از بین نبرد انتهای نخ را گره‌ نمی‌زنیم بلکه ۱ سانت انتهای نخ را خوابانده و سوزن را بگونه‌ای از بین آنها رد‌ می‌کنیم که انتهای نخ در زیر دوخت قرار گیرد و پنهان شود.

6. در پایان دوخت مجدداً برای ظرافت بیشتر دوخت و عدم ایجاد برآمدگی گره، انتهای نخ را با شعله فندک(یا کبریت) آتش زده و سپس آن را بر روی خط پشت دوخت‌ می‌چسبانیم.

۷. برای دوخت تزیینی لبه‌های جیب‌ها ابتدا ۱ سانتیمتر از دو طرف طولی داخل‌ می‌شویم.

۸. از لبه جیب‌ها ۳ میلیمتر به طرف داخل کیف علامت گذاری‌ می‌کنیم و خط‌ می‌کشیم.

برای نخ ۱ میل، ۳ میلیمتر و برای نخ تریشه ۵ میلیمتر مناسب است.

۹. روی خط کشیده شده به فاصله ۰/۵ سانتیمتر به ۰/۵ سانتیمتر علامت گذاشته و سپس با سنبه سوراخ‌ می‌کنیم.

۱۰. قبل از دوخت علامت‌هایی را که با خودکار اکلیلی گذاشته‌ایم با پاک کن یا کرپ پاک‌ می‌کنیم.

۱۱. سپس دوخت تزیینی را بر روی لبه جیب انجام‌ می‌دهیم.

۱۲. همین کار را بر روی جیب طرف دیگر نیز انجام‌ می‌دهیم.

دوخت نهایی

پس از اتمام دوخت تزیینی بر روی جیب ها،

۱. از پشت، لبه‌های هر دو جیب را چسب زده و با دقت جیب‌ها را بر روی صفحه پشت کیف‌ می‌چسبانیم. باید دقت کنیم که لبه جیب‌ها و پشت کیف دقیقاً بر روی هم قرار بگیرند. البته باید توجه داشت که فقط سه طرف جیب‌ها باید چسب زده شوند.

۲. اکنون چهار طرف پشت کیف را ۱ سانتیمتر به داخل علامت‌ می‌گذاریم و خط‌ می‌کشیم.

۳. پس از آن بر روی خط‌های چهار طرف به فاصله ۰/۵ سانتیمتر، ۰/۵ سانتیمتر علامت گذاشته و با سنبه سوراخ‌ می‌کنیم.

۴. در انتها جیب‌ها را با دقت به پشت کیف‌ می‌دوزیم.

5. دوخت را از ابتدای لبه یکی از جیب‌ها شروع‌ می‌کنیم. باید توجه داشته باشیم که برای محکم شدن دوختمان حتماً از سوراخ اول و آخر دو بار نخ را عبور دهیم.