دوخت کیف اداری چرم (بخش دوم)

در مطلب قبل در مورد دوخت کیف اداری صحبت کردیم. در این مطلب نیز به ادامه آن موضوع می پردازیم.

نصب طبله به قسمت جلو و عقب کیف

۱. ابتدا وسط طبله را مشخص کرده و لبه یک سمت آن را با چسب به وسط لبه پایین جلو کیف وصل‌ می‌کنیم.

۲. سپس یک طرف طبله را که دارای بندیلک است با چسب به لبه بالای قسمت جلو کیف وصل‌ می‌کنیم.

۳. همین عمل را برای طرف دیگر طبله در لبه بالای قسمت جلو کیف و در سمت مخالف انجام‌ می‌دهیم.

۴. در مرحله بعد به لبه‌های طبله و جلو کیف چسب زده و آنها را به یکدیگر‌ می‌چسبانیم.

برای چسباندن طبله به جلو کیف ابتدا باید وسط و سپس لبه‌ها به طرف گوشه پایین کیف و در انتها بقیه قسمت‌ها چسبانده شوند تا لبه طبله و لبه کیف دقیقاً بر یکدیگر منطبق گردند.

۵. از لبه طبله ۰/۵ سانت مشخص کرده و به فواصل ۷ میلیمتر به ۷ میلیمتر علامت گذاشته، سنبه‌ می‌زنیم و سوراخ‌ می‌کنیم.

البته این فواصل ۷ میلیمتر به ۷ میلیمتر بستگی به نوع نخ از نظر کلفتی یا نازکی دارد. 

طرف دیگر طبله را به همین ترتیب به قسمت پشت کیف وصل‌ می‌کنیم.

از آنجائیکه دوخت با نخ ترشه صورت‌ می‌گیرد لذا‌ می‌بایست حتماً رعایت صاف و یکدست بودن نخ در دوخت صورت گیرد.

نصب بند کیف (۳ * ۱۵۰)

۱. ابتدا یک سر بند را از وسط حلقه چهار گوش (از زیر میله وسط حلقه) نصب شده بر روی طبله رد‌ می‌کنیم.

۲. سپس آن را از روی میله وسط حلقه عبور داده و بیرون‌ می‌آوریم.

۳. به لبه پشت بند چسب زده و آن را به خود بند‌ می‌چسبانیم.

۴. مرکز قسمتی که تا خورده شده مشخص کرده پس از سنبه زدن پرج‌ می‌کنیم. سر دیگر بند را از زیر حلقه بند عبور داده و از روی حلقه خارج‌ می‌کنیم.

5. ادامه بند را از داخل رو دوش رد‌ می‌کنیم و به طرف دیگر بند گیر کیف مثل مرحله قبل وصل‌ می‌کنیم.             

طریقه نصب زیپ در کیف اداری

در کارگاه‌هایی که تولیدات به صورت انبوه صورت‌ می‌گیرد از زیپ‌های متری استفاده‌ می‌شود. لذا برای برش زیپ‌ها ابتدا مقدار زیپ مورد نیاز را با قرار دادن زیپ بر روی کار مشخص کرده و سپس آن را قیچی‌ می‌کنند.

برای نصب زیپ بر روی کار ابتدا اطراف کار را چسب زده و سپس زیپ را بر روی آن‌ می‌چسبانند، پس از خشک شدن چسب اطراف زیپ و کار را با سنبه سوراخ کرده و آنها را به یکدیگر‌ می‌دوزند.

رنگ کردن لبه‌های کیف   

کیف‌های چرمی چون از تکه‌های چرم برش خورده که به هم دوخته شده‌اند درست شده‌اند لذا رنگ کناره هاو لبه‌های آنها متفاوت با رنگ رخ چرم‌ می‌باشد. برای از بین بردن این نقیصه و زیبایی بخشیدن به کار و یک دست کردن رنگ لبه‌ها با رخ کیف در انتهای آماده شدن کیف ها، لبه‌های آنها را با مواد رنگی و توسط برس‌های باریک رنگ‌ می‌کنند.

قدکها

قدک‌ها پارچه‌هایی محکم و با دوام از جنس پنبه، کتان یا کنف هستند که با آهار یا پیروکسیلین آغشته شده‌اند.

قدک‌ها دارای ضخامت‌های مختلفی‌ می‌باشد که از آنها جهت استفاده در کیف‌های چرمی، کفش چرمی و جلد کتاب استفاده‌ می‌گردد.

قدک بنزینی...................... این قدک که به آن قدک پنجه‌ای هم گفته‌ می‌شود جهت استفاده در پشت و پنجه کفش (قسمت جلو کفش) استفاده‌ می‌گردد و معمولاً از الیاف مصنوعی تهیه‌ می‌شود.

برای استفاده از این قدک، آن را برای چند دقیقه در بنزین قرار‌ می‌دهند تا نرم شود.

پس از نرم شدن، آن را فرم (یا حالت) داده و در پشت یا جلو پنجه‌های کفش قرار‌ می‌دهند.

وقتی قدک خشک شد کاملاً سفت شده و حالت یا فرم داده شده حفظ‌ می‌گردد.

قدک بنزینی را با چسب سریش یا چسبب پنجگی به لایه‌های درون کفش‌ می‌چسبانند.                   

قدک برزنتی.............. از این قدک جهت استفاده در کف و دیواره کیف‌هایی که‌ می‌بایست دارای مقاومت بیشتری باشند استفاده‌ می‌گردد.

قدک برزنتی را با چسب مایع به دیواره یا کف کیف‌ می‌چسبانند.             

مغزی دوزی و روش دوخت آن

مغزی دوزی روشی است برای دوخت دو قسمت چرم به یکدیگر بدون آنکه هیچگونه دوختی در بین این دو قسمت (یا دو لایه) دیده نشود.

از این نوع دوخت بیشتر در کیف‌های چرخ دوز استفاده‌ می‌گردد.

روش مغزی دوزی

۱. یک عدد نوار چرمی به ضخامت تقریبی ۳ سانتیمتر.

2. دو تیکه چرم

3. مقداری مغزی (برای مغزی‌ می‌توان از سیم‌های برق تک رشته‌ای به شماره‌های ۰/۵ یا ۱ استفاده نمود).

مراحل دوخت مغزی

۱. لویس کاری.............. ابتدا ضخامت نوار چرم و لبه‌های تیکه‌های چرم‌ها را با دستگاه لويس و یا چاقوی لویس نازک‌ می‌کنیم.

2. معزی گذاری................ سپس کل سطح پشت نوار چرمی را چسب زده و مغزی (یا سیم برق) را دقیقاً در وسط نوار چرمی قرار‌ می‌دهیم و دو طرف نوار را به روی هم بر‌ می‌گردانیم (بطوریکه لبه‌ها بر روی یکدیگر قرار گیرند).

۳. اتصال نوار مغزی به چرم‌ها.............. از لبه خارجی (قسمت رو) یکی از چرم‌ها (از دو تیکه چرم مورد نظر) به اندازه ۶ تا ۷ میلیمتر را مشخص کرده، علامت‌ می‌گذاریم، چسب‌ می‌زنیم و نوار مغزی را بر روی آن قرار‌ می‌دهیم تا به یکدیگر بچسبند.                

۴. سوراخ کردن نوار مغزی و تیکه چرم (اول)............... سپس با سنبه یا دستگاه پانچ از منتها علیه برجستگی مغزی (به صورت طولی) سوراخ‌هایی را با فواصل یکسان ایجاد‌ می‌کنیم.

سوراخ‌ها هم بر روی نوار و هم بر روی سطح تیکه چرم ایجاد‌ می‌گردند. 

۵. سوراخ کردن نوار مغزی و تیکه چرم (دوم)................. همین عملیات را دقیقاً بر روی تیکه چرم دیگر هم انجام‌ می‌دهیم.

اکنون نوار مغزی بین دو تیکه چرم قرار گرفته و دو لبه مغزی و تیکه‌های چرم سوراخ شده‌اند.

۶. دوختن نوار مغزی به تیکه‌های چرم.............. اکنون با عبور نخ مومی از سوراخ‌های ایجاد شده نوار مغزی را به تیکه‌های چرم‌ می‌دوزیم.

7. راسته کردن کار............... پس از اتمام دوخت، با توجه به اینکه چسب کاری و دوخت از طرف داخل (پشت چرم) صورت گرفته، چرم‌ها را راسته‌ می‌کنیم (بر‌ می‌گردانیم).

روش دوخت زنجیره ای

1. ابتدا به فاصله‌های یکسان و در یک خط مستقیم، بر روی چرم علامت گذاری کرده و سپس با سنبه شماره 1 آنها را سوراخ ‌ می‌کنیم.

2. نخ موم زده را سوزن کرده و انتهای آن را یا گره‌ می‌زنیم یا با فندک (یا کبریت)‌ می‌سوزانیم (که از سوزن خارج نشود) سپس سوزن را از طرف پشت چرم از اولین سوراخ عبور داده و از روی چرم بیرون‌ می‌کشیم.

۳. اکنون سوزن را وارد همان سوراخی که بیرون آورده‌ایم (سوراخ اول)‌ می‌کنیم و نخ را از پشت چرم‌ می‌کشیم.

بگونه‌ای که مقداری از نخ به شکل حلقه در روی چرم باقی بماند.

4. سوزن را از پشت چرم وارد دومین سوراخ کرده و از روی چرم بیرون‌ می‌کشیم و از وسط نخ حلقه شده در سوراخ اول عبور‌ می‌دهیم.

5. اکنون نخ را‌ می‌کشیم با کشیده شدن نخ حلقه تنگ‌تر و تنگ‌تر شده تا به شکل یک زنجیر در آید.

6. سوزن را مجدداً وارد سوراخ دوم کرده و نخ را از پشت چرم تا آنجا‌ می‌کشیم که انتهای نخ به شکل حلقه بر روی چرم شود (مثل روش قبل).

۷. اکنون سوزن را از طرف پشت و از سوراخ سوم بیرون آورده و از وسط نخ حلقه شده عبور‌ می‌دهیم و نخ را‌ می‌کشیم تا دوباره یک زنجیر ایجاد گردد.

8. دوخت را تا انتها به همین روش ادامه‌ می‌دهیم تا یک زنجیر در کل دوخت ایجاد گردد.

9. در انتهای دوخت، نخ را در پشت چرم مهار‌ می‌کنیم.

نصب قفل لبه کاری

قفل‌های لبه کاری به قفل‌های رمزدار (۲ رمزی و ۳ رمزی)، انگشتی، کلیدی و... گفته‌ می‌شود که در ابعاد و اشکال مختلف موجود‌ می‌باشند.

قفل‌های لبه کاری از دو بخش اصلی تشکیل شده‌اند.

1. بخشی که به لبه کیف متصل‌ می‌شود................ این بخش که متحرک‌ می‌باشد از ۲ تا ۳ عدد پیچ و ۱ زبانه تشکیل شده است.

۲. بخشی که به بدنه کیف متصل‌ می‌شود............... این بخش که ثابت‌ می‌باشد از ۱ عدد واشر و ۱ قسمت چفت شونده تشکیل شده است.

طريقه نصب قفل لبه دار

مرحله اول: ابتدا بر روی چرم (کیف چرمی) مکان مورد نظر جهت نصب قفل را مشخص کرده، علامت‌ می‌گذاریم و سپس زبانه قفل را در آن مکان قرار‌ می‌دهیم.

باید توجه داشت که ضخامت لایه چرم‌ می‌بایست متناسب با دهانه زبانه قفل باشد. چنانچه ضخامت چرم کمتر از قطر دهانه زبانه قفل باشد:

پس از بستن پیچ ها، زبانه قفل در محل خود ثابت‌ نمی‌ماند، برای رفع این عیب‌ می‌توان لبه چرم را دو لایه کرد. و یا اینکه با کشیدن آستری بر روی چرم ضخامت مناسب را ایجاد نمود. چنانچه ضخامت چرم بیشتر از قطر دهانه زبانه قفل باشد:

با توجه به اینکه ضخامت زیاد چرم باعث عدم وارد شدن چرم به داخل دهانه زبانه قفل‌ می‌گردد‌ می‌بایست لبه چرم را با دستگاه لویس یا چاقوی لویس، لویس کاری نمود تا قطر مناسب را بدست آورد.

مرحله دوم: پس از قرار دادن زبانه قفل بر روی چرم، پیچ‌های زبانه را با پیچ گوشتی‌ می‌بندیم.

چنانچه پیچ‌ها به راحتی در چرم فرو نرفتند‌ می‌توانید با ایجاد یک سوراخ بسیار ریز بر روی چرم و در محلی که پیچ قرار‌ می‌گیرد این مشکل را برطرف نمائید.

مرحله سوم: قسمت چفت شونده را که به شکل پایه دار و یا پیچ دار‌ می‌باشد به صورت موقت بر روی زبانه‌ می‌بندیم و آن را در مکان مورد نظر قرار‌ می‌دهیم و با وارد کردن فشار به آن، محل نصب پیچ‌ها را بر روی چرم مشخص‌ می‌کنیم و با خودکار اکلیلی علامت گذاری‌ می‌کنیم.

چنانچه قسمت ثابت قفل پایه دار باشد، با کاتر شیارهایی را با دقت بر روی سطح چرم ایجاد‌ می‌کنیم.

و چنانچه قسمت ثابت قفل پیچ دار باشد، با سنبه شماره ۳ سوراخ‌های مورد نیاز را بر روی چرم ایجاد‌ می‌نمائیم،

مرحله چهارم: اکنون قسمت چفت شونده را در محل خود قرار داده و پایه‌ها را در شیارهای ایجاد شده (در صورت پایه دار بودن) فرو‌ می‌کنیم.

و چنانچه پیچ دار باشد، جای پیچ‌ها را با سوراخ‌های ایجاد شده بر روی چرم هماهنگ‌ می‌کنیم.

مرحله پنجم: سپس واشرهای فلزی مربوط به قسمت چفت شونده در پشت چرم را بر روی پایه‌ها قرار داده و لبه‌های پایه را بر روی واشر برمی گردانیم (در صورت پایه دار بودن).

و چنانچه قفل پیچ دار بود، پیچ‌های مربوطه را‌ می‌بندیم.

قرار دادن واشر جهت استحکام بخشیدن به قسمت ثابت قفل‌ می‌باشد.

روش نصب قفل پیچک

قفل پیچک دارای انواع و اشکال گوناگونی همچون، پیچک بیضی، پیچک مستطیل، پیچک دایره ای، پیچک لولا دار و...‌ می‌باشد.

قفل‌های پیچک از دو بخش اصلی متحرک و ثابت تشکیل شده‌اند.

الف) بخش متحرک............. این بخش از قفل که متحرک‌ می‌باشد به در کیف متصل‌ می‌شود و از ۲ جز رویی و زیری تشکیل‌ می‌گردد.

ب) بخش ثابت............. این قسمت به بدنه کیف وصل‌ می‌گردد و از دو بخش واشر و قسمت پیچک تشکیل شده است.

مرحله اول: ابتدا پیچ‌های قسمت متحرک را باز کرده و بخشی‌های رویی و زیری را از هم جدا‌ می‌کنیم.

مرحله دوم: بخش زیری را بر روی چرم و در قسمتی که محل نصب قفل‌ می‌باشد قرار داده و با خودکار اکلیلی محل پیچ‌ها و حفره‌ی وسط آن را علامت گذاری‌ می‌کنیم.

مرحله سوم: قسمت علامت گذاری شده را با گرزن، کاتر و یا قیچی بریده و جدا (خارج)‌ می‌کنیم.

مرحله چهارم: بخش رویی را (از روی چرم) در محل بریده شده و بخش زیرین را (از پشت چرم) زیر بخش رویی قرار‌ می‌دهیم و سپس پیچ‌ها را‌ می‌بندیم.

بگونه‌ای که چرم بین بخش زیرین و بخش رویی قرار گیرد.

مرحله پنجم: قسمت ثابت را بر روی و در محل مورد نظر قرار داده و با فشار محل پیچ‌ها را مشخص کرده و با خودکار اکلیلی آنها را علامت گذاری‌ می‌کنیم و سپس با گرزن یا کاتر آن قسمت را برش‌ می‌دهیم.

مرحله ششم: اکنون قسمت پیچک را در محل خود قرار داده و پایه‌های آن را در شیارهای ایجاد شده فرو‌ می‌کنیم.

مرحله هفتم: واشرهای فلزی مربوط به قسمت پیچک را از پشت چرم بر پایه‌ها سوار کرده و لبه پایه‌ها به طرفین برمی گردانیم.