دوخت جا موبایلی کشویی

در این مطلب در مورد دوخت جا موبایلی بحث خواهیم کرد:

الگوهای مورد نیاز

دو الگوی ۷/۵ * ۱۲/۵ سانتیمتر بر روی چرم و آستری.

یک الگوی ۱۸ * ۱/۵ تا ۲ سانتیمتر جهت بند.

الگوی جا موبایلی کشویی

برای تهیه جا موبایلی کشویی مراحل زیر را‌ می‌بایست انجام داد.

ایجاد طرح (الگو) بر روی کاغذ.

انتقال آن  بر روی مقوا یا ورق‌های رادیولوژی.

انتقال الگو  بر روی چرم و آستری.

برش چرم و آستری طبق الگو.

علامت گذاری بر روی آستری ها.

الف) آستری جلو موبايل

از لبه پایین آستری به طرف بالا ۴ سانتیمتر را مشخص و علامت‌ می‌گذاریم.

ب) استری پشت موبایل

از لبه بالای آستری به طرف پایین ابتدا 2 سانتیمتر، سپس 5/2 سانتیمتر و در انتها 4 سانتیمتر دیگر را مشخص کرده و علامت‌ می‌گذاریم. اکنون مکان‌هایی که بر روی آستری‌ها مشخص کرده‌ایم باید برای عبور بند موبایل برش دهیم. عرض این برش‌ها‌ می‌بایست به اندازه عرض بند موبایل به اضافه ۲ میلیمتر باشد تا بند به راحتی حرکت کند.

 علامت گذاری بر روی چرم ها

در ادامه به صفحه چرم پشت و جلوی جا موبایلی می پردازیم:

الف) صفحه چرم پشت جا موبایلی

جهت عبور بند موبایل از بالای چرم به طرف پایین ۲ سانتیمتر را مشخص‌ می‌کنیم، علامت‌ می‌گذاریم و به اندازه عرض بند به اضافه ۲ میلیمتر، برش‌ می‌دهیم.

ب) صفحه چرم جلو جا موبایلی

از لبه پایین به طرف بالا ۴ سانتیمتر مشخص کرده و به اندازه عرض بند موبایل به اضافه ۲ میلیمتر جهت نصب بند موبایل خط‌ می‌کشیم و سنبه‌ می‌زنیم. چون‌ می‌بایست دوخت با نخ ظریف صورت گیرد از سنبه شماره ۱ برای سوراخ کردن استفاده‌ می‌کنیم.

آماده سازی بند موبایل

۱. ابتدا یک تکه چرم به طول تقریبی ۵ سانتیمتر و عرض بند به اضافه ۲ میلیمتر برش‌ می‌زنیم.

۲. به دو طرف لبه چرم چسب‌ می‌زنیم و آن را به یک سر بند موبایل وصل‌ می‌کنیم.

جنس بند‌ می‌تواند از آستر ضخیم یا بندهای آماده موبایل باشد.

3. برای محکمتر شدن چرم به بند، لبه تکه چرم را خط کشیده، سنبه‌ می‌زنیم و سپس آن را‌ می‌دوزیم.

4. اکنون بند آماده شده را از قسمت برش داده شده روی (جلو)چرم عبور‌ می‌دهیم.

5. سپس بند را از قسمت بالای برش داده شده آستر عبور‌ می‌دهیم، لبه چرم را چسب زده و آستر را به چرم وصل‌ می‌کنیم.

6. اکنون بند را از برش خط دوم آستر به داخل عبور داده و از بین آستر و چرم بیرون‌ می‌آوریم و دوباره بند را از برش خط سوم (پایین) به خارج از آستر رد‌ می‌کنیم.

7. ادامه بند را از قسمت برش داده شده آستر جلو عبور‌ می‌دهیم، به لبه پشت چرم چسب زده و آستر را به آن‌ می‌چسبانیم.

۸. دو صفحه چرم (جلو و پشت جا موبایلی) را به اندازه ۰/۵ سانتیمتر جهت دوخت بر روی هم قرار‌ می‌دهیم و در حالی که بند را کاملاً کشیده تا صاف و یکنواخت گردد انتهای آن را بر روی چرم صفحه جلو‌ می‌گذاریم (‌ می‌چسبانیم، سنبه‌ می‌زنیم و‌ می‌دوزیم).  

9. سپس اطراف مابقی آستر را چسب زده و به چرم وصل‌ می‌کنیم.

10. در انتها دو صفحه جلو و عقب چرم بر روی هم قرار داده از لبه سه طرف به اندازه ۰/۵ سانتیمتر مشخص کرده، خط‌ می‌کشیم، به فاصله نیم سانت نیم سانت بر روی خط علامت‌ می‌گذاریم، علامت‌ها را سنبه‌ می‌زنیم و سپس دورتا دور (سه طرف) موبایل را‌ می‌دوزیم.