انواع دباغی چرم

انواع دباغی چرم علاوه بر دسته‌‌‌بندی کلی که برای چرم‌ها ذکر گردید، چرم طبیعی را بر اساس نوع دباغی هم می‌توان به گروه‌های زیر تقسیم کرد.

تقسیم‌‌‌بندی چرم طبیعی دباغی شده

چرم های دباغی شده به 6 دسته تقسیم می شوند:

1. چرم گیاهی

چرمی است که دباغی آن با استفاده از قسمت‌های مختلف گیاهان و مواد و روغن‌های حیوانی صورت می‌گیرد. این گونه از چرم‌ها بعلت نوع دباغی که بر روی آنها صورت می‌گیرد بیشترین سازگاری را با محیط زیست دارند و در اثر تماس با پوست انسان هیچگونه عوارضی ایجاد نمی‌کنند. به همین دلیل این گونه دباغی از بهترین نوع دباغی چرم محسوب می‌شود.

۲- چرم کُرومی

چرمی است که مواد اصلی در دباغی آن بر پایه کروم می‌باشد. بر روی سطح (رویه) برخی از چرم‌های کُرومی که دارای رویه نامرغوبی هستند طرح‌هایی به صورت مصنوعی چاپ می‌کنند که به آنها چرم کُرمی چاپی می‌گویند. علت چاپ کردن این طرح‌ها پوشاندن عیوب چرم دباغی شده می‌باشد. البته امروزه برای جذاب‌تر شدن هر چه بیشتر چرم، بر روی بسیاری از چرم‌ها خصوصاً چرم‌های ساده طرح‌هایی چاپ می‌کنند.

۳- چرم جیر

چرم جیر که از پوست بز و گوساله تهیه می‌شود طی فرایند خاصی، رخ آن را پرداخت می‌کنند و سطح گوشتی را به صورت مخمل در می‌آورند. از این نوع چرم‌ها بیشتر به عنوان آستر در داخل دیگر محصولات استفاده می‌گردد.

4. چرم اشبالت

چرمی است شبیه جیر که از ورقه ورقه کردن چرمهای ضخیم به دست می‌آید. چرم اشبالت از نظر درجه‌‌‌بندی در درجه پایین‌تری نسبت به چرم جیر قرار دارد.

5. چرم نوبوک

چرم نبوک همچون چرم جیر و چرم اشبالت دارای رخ مخملی است. چرم نبوک با توجه به ظرافتی که در پرداخت آن بکار می‌رود دارای سطحی لطیف می‌باشد.

6. چرم ورنی

چرم ورنی چرمی است که از پوست گوساله و برخی مواقع از پوست بز تهیه می‌شود. چرم ورنی با توجه به پوشش آن که از لاک خاصی استفاده می‌گردد دارای ظاهری براق است. البته علاوه بر این تقسیم‌‌‌بندی، می‌توان تقسیم بندی‌های دیگری برای چرم در نظر گرفت ولی تقسیم‌‌‌بندی کلی شامل همان موارد فوق می‌باشد.

روش‌های مختلف دباغی چرم

چرم به دو روش دستی (سنتی) و ماشینی (صنعتی) دباغی می‌شود. یک مقایسه کلی بین چرم دستی اصیل و مرغوب و چرم ماشینی، نشان می‌دهد که چرم دستی به علت طولانی بودن مدت عمل آوری و استفاده از مازوج و آرد جو در دباغی آن، نسبت به چرم ماشینی دارای کیفیت بسیار بالاتری است.