آموزش دوخت کیف مدارک

کیف مدارک یکی از اشیای مورد نیاز افراد به خصوص مردان می باشد که در این مطلب در مورد دوخت کیف مدارک از صفر تا صد توضیح خواهیم داد.

روش دوخت

مرحله اول................ ابتدا قسمت B را از طرف طولی ۲ سانتیمتر تا زده، چسبانده، سوراخ کرده و می‌چسبانیم.

مرحله دوم................ سپس دو طرف عرضیG را به دو طرف عرضی Fمی‌چسبانیم، سوراخ می‌کنیم و می‌دوزیم.

مرحله سوم................ اکنون تیکه به هم دوخته شده G و F را بر روی سطح B بگونه‌ای قرار می‌دهیم که از پایین روی لبه B و از طرفین (طرف راست و طرف چپ) ۱/۵ سانتیمتر با لبه‌های تیکه B فاصله داشته باشد.

مرحله چهارم.............. پس از منطبق کردن قسمت‌های مورد نظر بر روی یکدیگر اکنون لبه‌های قسمت G را به صورت یک خط راست سوراخ می‌زنیم و سپس می‌دوزیم.

مرحله پنجم................ اکنون از طرف پایین الگوی A به طرف بالا، ۱۳ سانتیمتر را اندازه گرفته و خطی به موازات لبه عرضی می‌کشیم، فاصله این خط تا لبه عرضی می‌بایست ۲ سانتیمتر باشد. پس از آن، خط دیگری به فاصله ۰/۵ سانتیمتر به موازات خطی که کشیده‌ایم رسم می‌کنیم.

مرحله ششم............... پس از کشیدن این دو خط موازی با عرض A، خط‌ها را برش می‌دهیم و تیکه وسط آنها را از تیکه چرم A خارج می‌کنیم (بیرون می‌آوریم).

قسمت خالی شده محل اتصال زیپ می‌باشد.

مرحله هفتم................. اکنون زیپ را در محل خالی شده قرار می‌دهیم، اطراف آن را با سنبه سوراخ می‌کنیم و سپس طرف پایین زیپ را می‌دوزیم.

مرحله هشتم................ جهت استحکام هر چه بیشتر در کیف و همچنین ایجاد یک جیب داخلی (جهت زیپ پشت کیف) یک لایه چرم و یا آستر ضخیم (آستر اشبالت) را به ابعاد الگوی A برش می‌دهیم و سپس آن را از لبه بالای پشت الگوی A می‌چسبانیم.

باید توجه داشت که این آستر فقط از لبه بالای تیکه A تا سوراخ‌های بالای زیپ باید کامل چسبانده شود.

و از قسمت سوراخ‌های پایین زیپ تا انتهای تیکه A فقط اطراف آستر را چسب زده و به چرم اصلی می‌چسبانیم (تا یک جیب ایجاد گردد).

باید دقت داشت که لبه چرم و لبه آستر می‌بایست بر روی هم دقیقاً منطبق باشند.

مرحله نهم.............. برای استحکام در کیف، قسمت (الگوی یا تیکه) E را به پشت در کیف می‌چسبانیم.

مرحله دهم............. قسمت H را به دو طریق می‌توان استفاده نمود.

 الف) به صورت ساده و بدون هیچگونه تغییری آن را نصب نمود.

ب) همچنین می‌توان با اتصال یک زیپ در قسمت بالا (قسمت طولی) و یک لایه آستر در پشت آن، یک جیب زیپ دار ایجاد نمود.

مرحله یازدهم.............. لبه‌های پایین قسمت‌های B، A و E را با قیچی به صورت گرد برش می‌دهیم.

برش ایجاد شده باید دقیقاً یکسان و یک اندازه باشند.

مرحله دوازدهم............. اکنون دو گوشه پایینی هر چهار قسمت D را که برای طبله‌های کیف می‌باشند بگونه‌ای با قیچی گرد می‌کنیم که با گردی لبه‌های A،B و E دقیقاً یک شکل و یک اندازه باشند.

مرحله سیزدهم................ سپس قسمت E را از طول به دو عرض قسمت B می‌چسبانیم.

این اتصال باید بگونه‌ای باشد که اولاً گوشه‌ها و حاشیه‌ها منطبق بر هم باشند و دوماً گوشه بالای طبله به لبه بالای قسمت B مماس گردد.

مرحله چهاردهم................ همین عمل را به همین صورت برای قسمت‌های A و E انجام می‌دهیم.

با این اتصال‌ها، ۲ عدد طبله در سمت راست و ۲ عدد طبله در سمت چپ به صورت آکاردئانی قسمت‌های جلو جیب وسط و قسمت پشت را به یکدیگر متصل می‌نمایند.

مرحله پانزدهم................. پس از اتمام اتصال‌ها، لبه‌های آنها را سوراخ می‌کنیم و می‌دوزیم.

مرحله شانزدهم............... ۲ قسمت C را از وسط (از طول) تا کرده و قسمت تا شده را با خودکار اکلیلی علامت‌گذاری می‌کنیم.

مرحله هفدهم................. وسط طولی قسمت‌هایA،BوE را هم به همین طریق مشخص کرده و علامت‌گذاری می‌کنیم.

مرحله هجدهم.................. اکنون ۲ قسمت C را به صورت آکاردئونی بین قسمت‌های A،BوE قرار می‌دهیم و می‌چسبانیم.

در هنگام قرار دادن این قسمت‌ها بر روی یکدیگر باید توجه داشته باشیم که کلیه قسمت‌های علامت‌گذاری شده بر روی یکدیگر منطبق گردند.

این عمل باعث می‌گردد که کف کیف، قسمت جلو، جیب داخلی و قسمت پشت به یکدیگر متصل گردند.

مرحله نوزدهم................ پس از اتصال این قسمت‌ها به یکدیگر می‌توانیم لبه‌های آنها را سوراخ کرده و بدوزیم.

مرحله بيستم.................. دو گوشه بالای قسمت A را که قبلاً به قسمت E چسبانده‌ایم (و در کیف خواهد بود) با قیچی گرد می‌کنیم.

مرحله بیست یکم............... اکنون وسط قسمت در را مشخص و علامت‌گذاری می‌کنیم و سپس قسمت J را در وسط قسمت در که علامت‌گذاری کرده‌ایم قرار می‌دهیم و دور تا دور در را سوراخ کرده و می‌دوزیم.

مرحله بيست و دوم............. در این مرحله قفل کیف را با توجه به روش نصب قفل‌ها (که قبلاً توضیح داده‌ایم) بر روی کیف نصب می‌کنیم.

مرحله بيست و سوم............. در انتها قسمت (بند دستی کیف) را تا زده، پرچ می‌کنیم و با کمک گاز انبر به کناره طبله کیف متصل می‌کنیم.